Mediation bij scheiding

U en uw partner hebben besloten uit elkaar te gaan. Dat kan in goed overleg zijn, maar hoe dan ook: scheiden doet pijn. De periode waarin de beslissing tot (echt) scheiding wordt genomen is vaak zeer chaotisch en emotioneel. Dat maakt het moeilijk om (nog meer) ruzie te voorkomen en de communicatie in stand te houden, zelfs al is het voor de kinderen.

Overleg met en onder leiding van onze deskundige mediator (lid van de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators en gecertificeerd bij het NMI) biedt een beter uitzicht op het bereiken van een situatie waarin de partners en de kinderen weer de rust vinden om het leven toekomstgericht voort te kunnen zetten.

Alle zaken rond de scheiding wilt u tenslotte voor eens en altijd goed geregeld zien. Wie gaat waar wonen? Hoe regelt u de zorg voor de kinderen? Hoe wordt alimentatie vastgesteld? Hoe wordt het vermogen verdeeld of verrekend?

Bij mediation staan partijen niet tegenover, maar naast elkaar. De mediator begeleidt als neutrale, maar wel betrokken derde het proces van overleg en onderhandeling tussen de echtgenoten en verschaft informatie om hen in staat te stellen zelf beslissingen te nemen.

Mediation is een beproefde methode gebleken om samen, onder deskundige begeleiding van de scheidingsmediator, de gevolgen van uw aanstaande scheiding in overleg met elkaar te regelen en vast te leggen. Het resultaat van mediation is meestal bevredigender dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten die elk een partij bijstaan. Tevens is mediation veelal goedkoper.

Ook andere probleemsituaties in de familieverhouding kunnen middels mediation tot oplossing komen.

Indien u wenst dat onze specialisten een alimentatieberekening voor u opstellen dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • van een werknemer de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en de laatste drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;
  • van een zelfstandige de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;
  • de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogensbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;
  • een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken;
  • bewijsstukken van de eventuele schuld(en) en opgave van de restantschuld(en) en restant-looptijd, alsmede opgave wanneer en waarvoor deze schuld(en) is (zijn) aangegaan en bewijs van aflossing van die schuld(en);
  • een bewijsstuk en specificatie van de premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin;
    bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten;
  • een convenant (voor zover aanwezig en van belang).

Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op