Partner- en kinderalimentatie

Na beëindiging van een huwelijk moet er in veel gevallen kinder- en of partneralimentatie worden voldaan. Ook na verbreking van een samenleving waaruit kinderen zijn geboren zal in veel gevallen kinderalimentatie verschuldigd zijn. De hoogte van de alimentatie kan worden vastgesteld door de rechter, maar partijen kunnen ook gezamenlijk een bedrag overeenkomen. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen van alimentatieberekeningen. Hierbij hanteren zij dezelfde richtlijnen als de rechtbank en hetzelfde rekenprogramma.

Daarnaast kan Abma Schreurs u ook bijstaan als u van mening bent dat de door u te betalen alimentatie niet meer voldoet aan de wettelijke maatstaven. U bent bijvoorbeeld ontslagen, fors minder gaan verdienen of uw ex-partner is gaan samenwonen. Dit kan leiden tot een vermindering of nihilstelling van uw alimentatieverplichtingen.

Indien u wenst dat onze specialisten een alimentatieberekening voor u opstellen dan hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • van een werknemer de jaaropgaven over het vorige (of voorvorige) jaar en de laatste drie loonopgaven en/of uitkeringsspecificaties;
  • van een zelfstandige de laatste drie vastgestelde jaarrekeningen en over de tijd daarna de voorlopige cijfers, ook tussentijdse, beide met toelichting;
  • de laatste drie aangiften inkomsten- en vermogensbelasting, indien bestaand, met de bijbehorende aanslagen;
  • een specificatie van de woonlasten met bewijsstukken;
  • bewijsstukken van de eventuele schuld(en) en opgave van de restantschuld(en) en restant-looptijd, alsmede opgave wanneer en waarvoor deze schuld(en) is (zijn) aangegaan en bewijs van aflossing van die schuld(en);
  • een bewijsstuk en specificatie van de premie ziektekostenverzekering alsmede opgave van de (eventuele) bijdrage van de werkgever daarin;
  • bewijsstukken van eventuele andere bijzondere kosten;
  • een convenant (voor zover aanwezig en van belang).

Artikelen over dit onderwerp:

Hoger alimentatiebedrag per 1 januari 2016

Brengt de alimentatie mijn onderneming in gevaar?

Help! Ik krijg te weinig kinderalimentatie

Actualiteiten partneralimentatie

Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op