Aansprakelijkheidsrecht

Uitgangspunt van het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht is dat iedereen in beginsel zijn of haar eigen schade draagt. Het feit dat de meeste mensen in Nederland tegen schade verzekerd zijn, doet niet af aan dit uitgangspunt. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk om de schade op iemand anders te verhalen. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie verantwoordelijk is voor de schade die is geleden. Ook regelt het aansprakelijkheidsrecht het herstel en/of de compensatie van de geleden schade. Dit laatste kan in de vorm van een financiële vergoeding, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een (contact)verbod.

Het werkgebied van het team Aansprakelijkheid van Abma Schreurs Advocaten is breed en divers. De advocaten van Abma Schreurs adviseren en procederen over aansprakelijkheidskwesties bij onder meer zaakschade en vermogensschade (zoals omzetderving). Waarvoor kunt u Abma Schreurs Advocaten zoal inschakelen? Het beoordelen en oplossen van geschillen met betrekking tot:

– het niet tijdig en/of volledig nakomen van een contract;
– fouten van anderen dan uzelf, zoals uw kinderen, uw personeel of ingehuurde zzp’ers;
– fouten van zaken waarvoor u verantwoordelijk bent, zoals uw (huis)dieren of door u gebruikte gereedschappen en machines;
– verkeersongevallen;
– de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een vennootschap;
– zorgvuldigheids-/zorgplichtkwesties betreffende banken of andere (financiële) instellingen;
– gebreken in een woning (zoals lekkages of houtrot);
– beroepsfouten (van bijvoorbeeld een notaris, makelaar of accountant).

Het team Aansprakelijkheid onderhoudt graag een nauw en persoonlijk contact met haar cliënten en acht een open samenwerking waardevol en nuttig. Een aantal advocaten van het team Aansprakelijkheid maakt tevens deel uit van het team Vastgoed en Geschilbeslechting. Deze combinatie zorgt voor de best mogelijke oplossing in iedere (conflict)situatie. Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op