Het team van advocaten van Abma Schreurs kenmerkt zich door een gezamenlijke gedrevenheid om met elkaar het meest optimale resultaat voor de klant te behalen. Een groot aantal van onze klanten is een familiebedrijf.

Is een familiebedrijf anders?

Vanzelfsprekend is een familiebedrijf net als elk ander bedrijf gefocust op continuïteit en het behalen van positieve resultaten. Een familiebedrijf onderscheidt zich echter ook op verschillende onderdelen van een ander – niet familie – bedrijf.

Alleen al door de familierelatie heerst er een bijzondere dynamiek binnen het familiebedrijf. In de meeste gevallen spelen niet enkel de zakelijke belangen een rol, maar ook de emoties.

Veelal zijn interne afspraken niet vastgelegd. Ouders en de kinderen zijn niet tot het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst overgegaan. Hoe de samenwerking binnen het familiebedrijf zal plaatsvinden, blijft vaak onbesproken. Toch kunnen er vele vragen bestaan:

  • Op welke manier worden beslissingen genomen, unaniem of bij meerderheid?
  • Hoe wordt er gehandeld als een van de familieleden onder presteert?
  • Mag een van de familieleden het bedrijf anders inrichten, conform zijn of haar wensen?
  • Wat zijn ieders bevoegdheden?

Net als bij iedere vorm van samenwerking is het verstandig om vooraf over deze en nog tal van andere vragen stil te staan. Onze advocaten kunnen familiebedrijven zorgvuldig begeleiden bij het maken van deze afspraken en u als familiebedrijf wijzen op de mogelijke risico’s die spelen.

Familiestatuut

Het vastleggen van deze afspraken in een zogenaamd “Familiestatuut” is daarbij een veel gebruikt middel. Een doordacht Familiestatuut kan bijdragen aan de stabiliteit en continuïteit van het familiebedrijf.

Daarnaast speelt de overdracht en opvolging een belangrijke rol binnen het familiebedrijf. Het is vaak een vanzelfsprekendheid dat het kind het bedrijf overneemt. Hoe en onder welke voorwaarden is soms lastig om te bespreken. Zeker als er andere kinderen zijn die niet bij het bedrijf betrokken zijn.

Tegen welke waarde vindt de overdracht van het bedrijf plaats? Wat is de fiscaal meest aantrekkelijke manier? Hoe is dit van invloed op de aanspraken van het overnemende kind in geval de ouder overlijdt? Zowel vanuit het perspectief van de overdrager, als opvolger, worden de mogelijkheden, valkuilen en uitdagingen doorgenomen.

Ook is de privé situatie van ieder van de familieleden van belang. Zijn er huwelijke voorwaarden? Is er een testament opgemaakt? Wat moet er voor de andere kinderen geregeld worden als een van de kinderen het bedrijf overneemt?

Zo maar een paar vragen die onze advocaten aan u kunnen stellen, om vervolgens in onderling overleg zorgvuldig met u de antwoorden vast te leggen. Steeds zal gekeken worden of die antwoorden aanpassing behoeven.

Onze advocaten kennen het bijzondere karakter van het familiebedrijf en zijn continue gespitst op het geven van concreet en praktisch advies en bijsturen daar waar noodzakelijk is.

Familiebedrijvenrecht advocaten:

Neem contact op