Burengeschillen

“Beter een goede buur, dan een verre vriend”. Ondanks dit spreekwoord heeft niet altijd iedereen een goede relatie met zijn buren. Dit kunnen zeer uiteenlopende geschillen zijn. Dergelijke geschillen krijgen vaak een juridisch karakter.

Indien deze burengeschillen een juridisch karakter krijgen, dan gaan deze geschillen tussen buren vaak over:

  • de hoogte van de schutting;
  • de kosten en het onderhoud van de schutting
  • de locatie van de erfgrens en het plaatsen van een uitbouw en het al dan niet bouwen op of over de erfgrens;
  • de consequenties van een uitbouw aan de (achterzijde) van een woning. Denk daarbij aan vermindering van lichtinval, schaduw en/of waardevermindering;
  • het verkrijgen van eigendom van grond door verjaring;
  • bomen en andere (overhangende) planten en heesters in de directe nabijheid van de erfgrens;
  • het gebruik van een mandelig pad en het onderhoud daarvan;
  • het bestaan van een erfdienstbaarheid (gebruik en onderhoud);
  • het ontstaan van erfdienstbaarheden door verjaring;
  • het gebruik van een stuk/strook grond als noodweg om de openbare weg te kunnen bereiken.

Hebt u een dergelijk geschil met uw buren en wilt u weten wat uw rechten en plichten zijn, neemt u dan contact met ons op.

Wij onderzoeken uw rechten en plichten. Omdat een goede buur echter nog steeds beter is dan een verre vriend, zal ook worden bekeken of dit burengeschil niet op een voor alle partijen bevredigende manier kan worden opgelost.

Neem contact op