Handhaving

Indien door een bestuursorgaan wordt geconstateerd dat er in strijd met de wet- en/of regelgeving wordt gehandeld, zal het bestuursorgaan in beginsel handhavend moeten optreden. Dit wordt in de jurisprudentie ook wel de beginselplicht tot handhaving genoemd. Er zijn enkele uitzonderingen op dit beginsel. Denk daarbij aan het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel. De belangrijkste uitzondering is echter zicht op legalisatie. Indien zicht op legalisatie bestaat, mag het bestuursorgaan niet handhavend optreden.

Indien een bestuursorgaan handhavend optreedt, dan heeft het bestuursorgaan verschillende instrumenten tot haar beschikking.

Het bestuursorgaan kan een last onder dwangsom opleggen. Een last onder dwangsom is een geldbedrag dat de overtreder verschuldigd is als binnen een gestelde termijn de overtreding niet is beƫindigd.

Ook kan het bestuursorgaan ervoor kiezen om een last onder een bestuursdwang op te leggen. Het bestuursorgaan maakt dan zelf een einde aan de overtreding. De kosten die daarmee gemoeid gaan, worden in dat geval echter op de overtreder verhaald.

Een steeds meer gebruikt middel om een overtreding van enig wettelijk voorschrift te beƫindigen is de bestuurlijke boete.

In bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld bij een horecavergunning, kan het bestuursorgaan ook besluiten om na een overtreding van de vergunning (tijdelijk) in te trekken.

Bij het handhavend optreden is een bestuursorgaan gebonden aan regels. Het bestuursorgaan kan niet zomaar overgaan tot handhavend optreden. Heeft u te maken met handhavend optreden door een bestuursorgaan, neemt u dan contact met ons op. Wij kennen uw rechten en weten dat er voor u in veel situaties veel op het spel staat en dus veel te winnen valt. Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op