Milieu

De milieuwetgeving wordt ook wel het omgevingsrecht genoemd.

Nederland kent op het gebied van milieu een keur aan wetgeving. In deze wetgeving wordt alles geregeld over hoe om te gaan met de omgeving en het milieu van Nederland. Deze wetgeving komt veelal voort uit Europese regels en afspraken, maar ook uit afspraken die wereldwijd door regeringsleiders met elkaar worden gemaakt in de zogenoemde ‘milieutoppen’. Het milieu houdt nu eenmaal niet op bij de grens.

Een zeer nuttige website over milieurecht is www.infomil.nl. Dit is een kenniscentrum van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierop zijn de laatste ontwikkelingen te lezen op het gebied van milieu en is alle milieuwetgeving te vinden.

Het omgevingsrecht is door de vele verordeningen en richtlijnen (Europese afspraken) ingewikkeld en lastig te doorgronden. Bepaalde verordeningen en richtlijnen zijn rechtstreeks van toepassing in Nederland, maar andere moeten eerst worden omgezet in Nederlandse wetgeving voordat ze van toepassing zijn in Nederland. Om te weten welke regels in een specifiek geval van toepassing zijn moet u dus zowel op de hoogte zijn van het Nederlandse recht als het Europese recht.

Wilt u een activiteit uitvoeren die mogelijk de omgeving beïnvloedt? Denk aan het uitbreiding van een varkenshouderij, het lozen van afvalwater of het bouwen van kassen. Dan is het raadzaam om u van te voren goed te laten informeren over de vereiste vergunningen voor deze activiteit. Uiteraard zijn onze advocaten zodanig op de hoogte van de materie rondom de milieuwetgeving dat zij u graag bijstaan bij uw plannen.

Neem contact op