Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een speciale vorm van arbeidsrecht. Het betreft de relatie tussen de overheid als werkgever en de ambtenaar als werknemer. Ambtenaar ben je als je een dienstverband met aangegaan met een overheidsinstelling, denk een gemeente of onderwijsinstelling.

Het ambtenarenrecht is ingewikkeld en onoverzichtelijk, nu de arbeidsrelatie tussen de overheid en de ambtenaar is geregeld in vele regelingen. Voor ambtenaren in de dienst van het Rijk geldt bijvoorbeeld het Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR), waar voor de ambtenaren in dienst van de gemeente het CAR-UWO geldt.

Voor een ambtenaar wijkt eigenlijk alles af van het ‘normale’. Zo gelden er andere regels ten aanzien van ontslag en vraagt u een uitkering aan bij het CWI, in plaats van bij het UWV. Ook heeft u geen arbeidscontract, maar een aanstelling en kan u bezwaar maken tegen functiewaarderingen. Een aspect dat het ‘gewone arbeidsrecht’ in zijn geheel niet kent.

Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op