Categorie Archief: Notarissen

U kunt alleen deze maand nog aanvullend belastingvrij schenken

De regels voor belastingvrij schenken aan uw kinderen zijn de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Vooral de regels voor schenken voor de eigen woning wijzigden vaak: bedragen werden in crisistijd opgeschroefd om de woningmarkt te stimuleren, vervolgens teruggeschroefd omdat de crisis voorbij zou zijn, om vervolgens weer te worden opgehoogd. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? En wat kunt u dit jaar nog belastingvrij schenken? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Belastingvrij schenken, zo zit het;

Als ouders kunt u uw kinderen, ongeacht hun leeftijd, ieder jaar een bedrag van ruim € 5.000 belastingvrij schenken. Dat bedrag wordt ieder jaar geïndexeerd, in 2018 is het € 5.363. Andere verkrijgers, uw kleinkinderen bijvoorbeeld, kunt u ieder jaar ruim € 2.000 belastingvrij schenken. In 2018 is het geïndexeerde bedrag € 2.147.

Daarnaast kunt u, als uw kinderen tussen 18 en 40 jaar oud zijn, eenmalig een groter bedrag belastingvrij schenken. Mag dit bedrag vrij besteed worden? Dan kunt u in 2018 € 25.731 schenken. Wordt de schenking echter (binnen 3 jaar) besteed aan de eigen woning? Bijvoorbeeld voor aanschaf van een woning, een verbouwing of aflossing? Dan kunt u in 2018 € 100.800 schenken.

Het bedrag van deze laatste schenkingsmogelijkheid is de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd:

 • Van januari 2010 tot en met oktober 2013 mocht u ongeveer € 50.000 belastingvrij schenken.
 • Van oktober 2013 tot en met december 2014 werd het bedrag verhoogd tot
  € 100.00.
 • Van januari 2015 tot en met december 2016 werd het weer teruggeschroefd naar
  € 50.000.
 • Per 1 januari 2017 werd het bedrag structureel verhoogd naar ruim € 100.000.

Hoe zit het met schenkingen gedaan in 2015 of 2016?

Nu kan de situatie zich voordoen dat u in 2015 of 2016 een belastingvrije schenking voor de eigen woning heeft gedaan, maar eigenlijk meer had willen of kunnen schenken. In die situatie kunt u dat nu alsnog doen. Maar dan moet u er wel snel bij zijn!

Tot en met 31 december 2018 geldt er in het kader van gelijke behandeling namelijk overgangsrecht. Dit overgangsrecht geldt alléén voor die gevallen waarin in 2015 of 2016 een schenking is gedaan voor de eigen woning van uw kind(eren). U mag dit bedrag voor het einde van dit jaar nog aanvullen met maximaal € 47.198, ongeacht het bedrag dat u eerder schonk. Schenkingen gedaan voor oktober 2013 mogen dus niet worden aangevuld.

Let op: de leeftijdseis geldt ook hier nog steeds! U mag de aanvullende schenking dus alleen doen als uw kind op dit moment nog tussen 18 en 40 jaar oud is. Is dat niet het geval, maar valt zijn of haar partner wel binnen deze leeftijdsgrens? Dan kunt u de schenking alsnog doen.

Schenkingen combineren

Uiteraard mag u de belastingvrije schenking voor de eigen woning en de aanvullende schenking combineren met de jaarlijkse belastingvrije schenking van € 5.363.

Vragen over schenken?

Heeft u vragen over (belastingvrij) schenken? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag.

Aangepaste openingstijden december

In december zijn onze openingstijden aangepast.
Het notariaat is gesloten op:

woensdag 5 december vanaf 16.00 uur
maandag 24 december vanaf 16.00 uur
maandag 31 december vanaf 14.00 uur

De advocatuur is gesloten op maandag 24 december (hele dag).

Uiteraard staan wij de volgende werkdag vanaf 08.30 uur weer voor u klaar!

Schenken, wat is dat nou eigenlijk precies?

Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker de begiftigde verrijkt, zonder dat hij daar een tegenprestatie voor verwacht. Dit kan een schenking zijn van een geldbedrag, maar er kunnen ook goederen geschonken worden. Er kunnen diverse redenen zijn waarom u zou willen schenken: u wilt uw (klein)kinderen een extraatje geven, u wilt iemand helpen of u wilt (later) belasting besparen.

Daarnaast kunnen er ook schenkingen worden gedaan om een eventuele eigen bijdrage voor de zorg te verlagen. De hoogte van de eigen bijdrage voor de zorg wordt op grond van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) onder meer vastgesteld op basis van uw vermogen in box 3. Voor de vaststelling van de eigen bijdrage zal uw financiële situatie van twee jaar geleden worden bekeken. Het is daarom verstandig om u tijdig te laten informeren over het verlagen van uw vermogen door het doen van schenkingen.

Er bestaan diverse mogelijkheden om te schenken, denk hierbij aan schenkingen op papier, belastingvrij schenken aan (klein-)kinderen, een verhoogde schenking voor de aankoop van woning, een verhoogde schenking voor het volgen van een dure studie en het opnemen van de bevoegdheid tot het doen van schenkingen in een levenstestament. Om te kijken welke manier van schenken het best bij uw situatie past, kunt u een afspraak maken bij de notaris. Deze zet al uw wensen op papier en denkt met u mee over de diverse mogelijkheden.

Abma Schreurs Advocaten Notarissen organiseert een bijeenkomst over dit onderwerp op 19 november aanstaande van 15.00 uur tot 16.00 uur in onze vestiging Volendam (Julianaweg 204a, tweede verdieping in het pand van Cas Sombroek). 

Aanmelden kan gratis via onderstaande button:

Nu aanmelden 

 

 

 

Informatiemarkt ‘Een zorgeloze toekomst’

Laat u op dinsdag 9 oktober 2018 vrijblijvend informeren over hoe u uw financiën en juridische zaken voor de toekomst goed kunt regelen.

Op de gratis informatiemarkt kunt u terecht met vragen als: ‘Wat kan ik met de overwaarde van mijn huis doen? Hoe kan ik zo lang mogelijk lekker blijven wonen in mijn eigen huis? Hoe zorg ik ervoor dat voor mij de juiste beslissingen worden genomen als ik dat niet meer zou kunnen?’ De informatiemarkt is bij Café Turf, Gedempte Turfhaven 19 in Hoorn. U bent welkom tussen 19.30 tot 21.30 uur.

Levenstestament

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een levenstestament legt u vast wie (tijdens uw leven) uw financiële, medische en persoonlijke zaken regelt als u dit zelf niet meer kunt. Dit in tegenstelling tot een gewoon testament, waarin zaken geregeld zijn die gelden na overlijden.

Opeethypotheek

Hebt u overwaarde op uw woning? Een forse overwaarde ontstaat als de woningwaarde is gestegen en de hypotheek ruimschoots of helemaal is afgelost. Er zijn mogelijkheden om dit geld vrij te maken als aanvulling op uw pensioen of om uw huis aan te passen. Een opeethypotheek is bedoeld als een aanvulling op het inkomen en bestaat meestal uit twee delen. Het ene deel van de lening kunt u ineens of in maandelijkse termijnen opnemen. Vanuit het andere leningdeel wordt de hypotheekrente betaald.

Blijverslening

De Blijverslening is een hypotheek met gunstige voorwaarden. De hypotheek maakt het mogelijk om langer in uw eigen huis te blijven wonen. Door met de lening aanpassingen in uw huis te betalen, kunt u uw huis voorbereiden op de toekomst. Denkbare maatregelen zijn bijvoorbeeld het ombouwen van een bad tot (inloop)douche, het realiseren van een slaapkamer of badkamer op de begane grond en het laten verwijderen van drempels in het huis.

Financieel plan

Financiële planning helpt bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U zet uw inkomen, uitgaven en vermogen op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u getrouwd, kunt u op termijn misschien een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan waarmee een zorgeloze toekomst dichterbij komt.

Over bovenstaande onderwerpen kunt u tijdens de informatiemarkt meer informatie ontvangen. Is het iets voor u? Wat zijn de mogelijkheden? Op de informatiemarkt zijn notarissen van Abma Schreurs, hypotheekadviseurs van Westfriesgoed, financieel adviseurs van Het Financieel Advies Centrum en adviseurs van de gemeente Hoorn aanwezig.

Zo richt u een stichting voor een goed doel op.

U wilt, wellicht samen met anderen, geld ophalen voor een goed doel. Omdat ueen project wilt starten in een ontwikkelingsland. Of omdat u geïnspireerd bentgeraakt door Maarten van der Weijden en zijn knotsgekke Elfstedenzwemtocht.Maar waar begint u? Hoe organiseert u het? En op welke rekening laat u het geldbinnenkomen? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Een stichting oprichten

Als u serieus wilt gaan fondsenwerven is het raadzaam om eerst een stichting op terichten. Dit doet u bij de notaris, met een zogenaamde notariële akte. U verzint eennaam voor de stichting en geeft samen met de notaris vorm aan de statuten. Destatuten worden opgenomen in de notariële akte en vormen een soort spelregels. Deinhoud wordt deels wettelijk voorgeschreven, maar u mag er deels ook zelf invullingaan geven. In de statuten neemt de notaris onder meer het volgende op:

• de naam van de stichting
• het doel van de stichting
• de gemeente waar de stichting is gezeteld
• wie het bestuur van de stichting vormen
• hoe bestuurders worden benoemd en ontslagen
• hoe het bestuur besluiten neemt
• hoe de statuten kunnen worden gewijzigd
• wat er met het overgebleven geld gebeurt als de stichting wordt opgeheven

Het voordeel van een stichting is dat u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, bij de Belastingdienst een ANBI-status kunt aanvragen.

ANBI

Een stichting kan alleen een ANBI (algemeen nut beogende instelling) zijn als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen belang. Een ANBI-status heeft een aantal fiscale voordelen. Zo hoeft een stichting met een ANBI-status vaak geen erf- of schenkbelasting te betalen. Doet de ANBI-stichting zelf schenkingen aan een ander goed doel? Dan hoeft deze ontvanger ook geen schenkbelasting te betalen. Ook voor donateurs heeft een ANBI-status fiscale voordelen. Zij mogen hun giften aan een ANBI namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status moet de stichting aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er de 90%-eis, maar er gelden ook eisen voor het bestuur, het vermogen van de stichting, de administratie en de statuten. Een notaris kan u daar bij het oprichten van de stichting meer over vertellen. Als u in aanmerking wilt komen voor een ANBI-status zorgt de notaris ervoor dat uw stichting ‘ANBI-proof’ is.

Na het oprichten van een stichting

Is de stichting eenmaal opgericht? Dan bent u verplicht haar in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Meestal doet de notaris dit voor u. Ook kunt u op dat moment een eigen bankrekening voor de stichting openen. Vervolgens kunt u aan de slag!

Vragen?

Heeft u vragen over het oprichten van een stichting? Neem dan gerust contact met
ons op. De notarissen van Abma Schreurs beantwoorden ze graag. Wilt u een
stichting oprichten, al dan niet met ANBI-status? Dan is Abma Schreurs u ook graag
van dienst. Veel succes!

Heeft u de voogdij al geregeld?

Weet u al wie er voor uw minderjarige kinderen gaat zorgen als u en uw partner allebei komen te overlijden? De voogdij is natuurlijk geen leuk onderwerp om over na te denken, maar wel heel belangrijk om goed te regelen. Hoe regelt u de voogdij? En waar legt u uw voogdijwensen vast? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

Wat is voogdij?

Voogdij is het gezag over een minderjarig kind dat niet meer door de ouders zelf kan worden uitgeoefend. Bijvoorbeeld omdat zij zijn overleden. Een voogd heeft de plicht om het kind te verzorgen, belangrijke beslissingen te nemen en de financiën van het kind te beheren. De voogdij eindigt als het kind achttien jaar wordt.

U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister van de rechtbank, of in uw testament. Wij adviseren u goed na te denken over de vraag wie de voogdij over uw kinderen krijgt. Dit kunnen bijvoorbeeld opa en oma zijn, een ander familielid of een gezamenlijke vriend(in) of kennis.

In het testament kunt u, naast de persoon van de voogd, ook nog andere wensen over de opvoeding van uw kinderen vastleggen. Welke normen en waarden u belangrijk vindt in de opvoeding, bijvoorbeeld. En wat u belangrijk vindt bij de schoolkeuze. Waar u wilt dat de kinderen gaan wonen. Misschien wilt u wel graag dat ze in hun eigen omgeving blijven wonen. Of vindt u het belangrijker dat ze bij familie terechtkomen, ook al wonen zij aan de andere kant van het land. Wij adviseren u om deze zaken ook te bespreken met de voogd die u op het oog heeft.

Overigens hoeft de in uw testament aangewezen voogd zich pas na uw overlijden uit te spreken of hij (of zij) daadwerkelijk voogd wil zijn. Hij mag dus ook nog weigeren, bijvoorbeeld omdat hij in verband met een ziekte of andere omstandigheden niet (meer) in staat is om voor uw kinderen te zorgen. Wij adviseren u dan ook altijd om een ‘reservevoogd’ te benoemen. Deze reservevoogd komt pas in beeld als de eerst aangewezen voogd niet kan of niet wil.

Overlijdt één van u? Dan gaat de voogdij niet in. De andere ouder wordt dan automatisch met het gezag belast. Ook als u gescheiden bent en/of de overgebleven ouder geen gezag (meer) had, of als het tegen de wil van de overleden ouder is. Hiervan kunt u in het testament niet afwijken.

Wat gebeurt er als u de voogdij niet regelt?

Als u zelf de voogdij niet regelt bepaalt de rechter, in overleg met uw familie(s), wie de voogd van uw kinderen wordt. Dat kan iemand anders zijn dan u zelf voor ogen had.

Financiën en bewind

Als u erover nadenkt wie de voogd van uw kinderen wordt, vraagt u zich dan ook af of deze voogd geschikt is om over de financiën van uw kinderen te beslissen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. In dat geval kunt u in uw testament ook een bewindvoerder benoemen. De bewindvoerder beheert dan de financiën van uw kinderen. Dit kan een ander familielid zijn of een andere goede vriend, maar u kunt ook kiezen voor een professionele bewindvoerder.

Anders dan bij voogdij, hoeft het bewind niet te eindigen als de kinderen achttien worden. Soms is het namelijk niet verstandig als kinderen op hun achttiende de beschikking krijgen over een (grote) erfenis. Het bewind kan dan bijvoorbeeld doorlopen tot uw kind 23 jaar is.

Soms nemen ouders overigens in het testament op dat hun kind wel erft, maar alleen zoveel als voor zijn of haar verzorging nodig is.

Vragen? Heeft u behoefte aan advies? Of heeft u vragen over de voogdij of bewind? Neem dan gerust contact met ons op. De notarissen van Abma Schreurs staan voor u klaar.

Gaat u ondernemen? Vergeet dan deze 3 tips niet.

Als u gaat ondernemen wilt u uw zaken bij de start goed op orde hebben. Zakelijk, juridisch en financieel. Maar vergeet niet om daarbij verder te kijken dan uw neus nu lang is. Denk ook altijd aan de lange termijn. Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Uw bedrijf en uw privésituatie zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Aan welke 3 zaken moet u met het oog op de toekomst nu al denken? Abma Schreurs vertelt u er graag meer over.

#1 BV oprichten? Maak het aantal aandelen deelbaar. Gaat u een bv oprichten?

Dan is het praktisch om te kiezen voor een aantal aandelen dat later goed deelbaar is. Kies bijvoorbeeld voor 180 aandelen. Dat getal is makkelijk te delen door 2, 3, 4, 5 of 6. Dat maakt een samenwerking in de toekomst gemakkelijker te regelen.

Stel: u gaat samenwerken met 2 zakenpartners. Als u 180 aandelen hebt, kunt u er 120 aan de nieuwe aandeelhouders verkopen, zodat iedere aandeelhouder 60 aandelen heeft. Dat is niet mogelijk als u er bij de oprichting voor had gekozen om 100 aandelen uit te geven. In dat geval moet u nieuwe aandelen uitgeven, of u moet de statuten laten wijzigen voordat u de aandelen in 3 gelijke delen kunt verdelen.

#2 Blijf investeren in de toekomst

Een bedrijf dat zich blijft aanpassen aan de omstandigheden heeft de beste vooruitzichten voor de toekomst. Als uw bedrijf straks succesvol is, is het dus goed om niet (te lang) achterover te leunen. Voor u het weet staat uw bedrijf stil, en u weet wat ze zeggen: stilstand is achteruitgang.

Blijf dus altijd kijken hoe u uw onderneming juridisch en financieel kan blijven stroomlijnen. Met een statutenwijziging bijvoorbeeld kunt u nieuwe afspraken maken over zeggenschap of winst. Door de oprichting van nieuwe bv’s kunt u risico’s spreiden. Door afsplitsingen of fusies kunt u samenwerkingen zonder belastingnadelen vormgeven. En met de uitgifte van nieuwe aandelen creëert u extra eigen vermogen om te ondernemen. Vraag een notaris eens om daarover met u mee te denken.

#3 Vergeet uw privésituatie niet!

Uit een peiling van Netwerk Notarissen, waar de notarissen van Abma Schreurs bij zijn aangesloten, blijkt dat de focus van veel ondernemers vooral ligt op de juridische zaken rond het bedrijf, maar niet op de privésituatie. Terwijl gebeurtenissen in de privésituatie heel veel impact kunnen hebben op het bedrijf. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het bedrijf bij een scheiding, ziekte of overlijden van de ondernemer?

Vraagt u zich daarom af waar in uw privéleven de risico’s liggen voor uw bedrijf, wat u wilt dat er met uw onderneming gebeurt als die risico’s zich voordoen én wie er van u afhankelijk zijn. Vervolgens kunt u een aantal zaken gaan regelen. Bijvoorbeeld in uw:

 • Testament. Hierin regelt u niet alleen uw nalatenschap, maar ook uw bedrijfsopvolging. Regelt u niets? Dan komt uw bedrijf na uw overlijden in handen  van uw erfgenamen. Maar misschien wilt u dat wel helemaal niet. U kunt dan in uw testament een bedrijfsopvolger aanwijzen. Met een testament kunt u er ook voor zorgen dat uw erfgenamen en/of bedrijfsopvolger na uw overlijden belastingvoordelen meekrijgen.
 • Huwelijkse voorwaarden. Met goede huwelijkse voorwaarden zorgt u ervoor dat het voortbestaan van uw bedrijf niet in gevaar komt als u gaat scheiden. Bijvoorbeeld omdat uw (dan) ex aanspraak maakt op een deel van het bedrijf. Ook tijdens het huwelijk kunt u nog huwelijkse voorwaarden laten opmaken. U moet hiervoor bij een notaris zijn.
 • Levenstestament. In uw testament regelt u wat er met uw bedrijf gebeurt als u komt te overlijden. In uw levenstestament regelt u wat er met uw bedrijf gebeurt als u ernstig ziek wordt en daardoor een tijdje afwezig bent. U kunt in het levenstestament iemand aanwijzen die in die periode de belangrijke beslissingen neemt. U kunt er ook in omschrijven hoe u de toekomst van het bedrijf voor zich ziet. Daarnaast kunt u in een levenstestament toezichthouders benoemen die controleren of het bedrijf wordt voortgezet op de manier die u voor ogen heeft.

Vragen? Heeft u vragen over de oprichting van een bv? Over de statuten, een fusie, overname of samenwerking? Of heeft u behoefte aan advies over uw privésituatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Het huwelijksvermogensrecht wijzigt per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 verandert het huwelijksvermogensrecht. Als u na 1 januari trouwt en u niets regelt trouwt u automatisch in een zogenaamde beperkte gemeenschap van goederen. Van veel van onze cliënten horen wij: Dan ben ik dus getrouwd op huwelijkse voorwaarden.Maar klopt dat wel? Wat wijzigt er eigenlijk?

Tot 1 januari 2018

Als u op dit moment al getrouwd bent, verandert er niets. De nieuwe regels gelden niet voor u.

Als u dit jaar nog trouwt kunt u ervoor kiezen om te trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Gemeenschap van goederen

Regelt u van tevoren niets? Dan trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat u vanaf het ja-woord alle bezittingen en alle schulden, enkele uitzonderingen daargelaten, samen deelt. Oók de bezittingen en schulden die u voor het huwelijk had. Schuldeisers kunnen bovendien aanspraak maken op al uw gezamenlijke bezittingen. Als u gaat scheiden moet u al uw bezittingen en schulden eerlijk delen.

Huwelijkse voorwaarden

Als u niet in gemeenschap van goederen wilt trouwen, kunt u ervoor kiezen om te trouwen op huwelijkse voorwaarden. U kiest dan zelf welke bezittingen en schulden van wie zijn, en op welke manier zij bij een eventuele scheiding verdeeld worden. Veel ondernemers trouwen op huwelijkse voorwaarden. U moet voor huwelijkse voorwaarden bij de notaris zijn.

Het huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Gaat u in 2018 trouwen en regelt u van tevoren niets? Dan trouwt u in een zogenaamde beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u en uw partner vóór het huwelijk hebben gekregen niet in de gemeenschap vallen. Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt vallen wel in de gemeenschap. Gaat u scheiden? Dan moet u die bezittingen en schulden fiftyfifty delen.

Ook erfenissen en schenkingen vallen, anders dan nu het geval is, vanaf 1 januari 2018 automatisch buiten de gemeenschap. Hierbij maakt het niet uit of de erfenis of schenking voor of tijdens het huwelijk is gekregen. Van deze regel kan worden afgeweken met een zogenaamde insluitingsclausule.

Bij een huwelijk in beperkte gemeenschap van goederen is dus géén sprake van huwelijkse voorwaarden. Ook in de beperkte gemeenschap van goederen kunnen schuldeisers aanspraak maken op het gezamenlijk vermogen, dat tijdens het huwelijk is gekregen. Een bedrijf dat tijdens het huwelijk wordt gestart valt namelijk onder de nieuwe huwelijksregels in de gemeenschap van goederen. Dit bedrijf (of beter, de waarde ervan) moet bij een scheiding bovendien nog steeds worden gedeeld.

Voor ondernemers is het dus goed om ook vanaf 2018 op huwelijkse voorwaarden te trouwen! Maar ook in andere gevallen kunnen huwelijkse voorwaarden verstandig zijn.

Meer weten?

Wilt u weten wat het beste bij uw situatie past? Wat vanaf 2018 uw mogelijkheden zijn? Waar u dan op moet letten en hoe u de afspraken goed vastlegt? Abma Schreurs organiseert op drie verschillende tijdstippen en locaties het gratis seminar Huwelijksvermogensrecht, nieuwe huwelijksregels per 1 januari 2018. U bent van harte welkom op:

 • 7 november in Purmerend
 • 14 november in Edam-Volendam
 • 23 november in Hoorn

Eén van de notarissen van Abma Schreurs praat u daar graag bij over het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Ook heeft u tijdens dit seminar de mogelijkheid om vrijblijvend vragen te stellen over uw eigen situatie. Want ook voor de liefde en trouwen geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Inschrijven seminar

Notariaat gesloten vrijdag 6 oktober vanaf 12.00 uur

Vrijdag 6 oktober a.s. vanaf 12.00 uur zijn alle medewerkers van het notariaat in verband met een personeelsuitje afwezig.
De advocaten zijn gewoon bereikbaar voor u.

Maandagochtend 9 oktober vanaf 08.30 uur staan wij weer voor u klaar!

Hoera een notaris!

Met veel trots stellen we je voor aan notaris Bas. De nieuwste aanwinst van Abma Schreurs met een eigen website, online dienstverlening en vooral: hele scherpe tarieven!

 

Notaris Bas houdt niet van moeilijk doen. En hij houdt al helemaal niet van duur. Omdat veel huizenkopers genoeg hebben aan een basisakte voor hun hypotheek en levering, biedt Notaris Bas deze aan voor een hele scherpe prijs. Ook voor een basis samenlevingscontract en de oprichting van een eenvoudige BV kun je bij Notaris Bas terecht. Hij maakt indien nodig ook een koopovereenkomst.

 

Basis betekent voor Notaris Bas dat de situatie waarvoor de akte wordt opgesteld niet zo spannend is. De partijen stellen geen bijzondere voorwaarden, er zijn geen specifieke zaken van toepassing waarvoor speciale regels gelden. In het registergoed gaat het bijvoorbeeld alleen om een bestaande woning of appartement, particuliere partijen, geen nalatenschap, etc. Je kunt het lezen op de website. De basisakte zit juridisch natuurlijk wel gewoon goed in elkaar.

 

Want Notaris Bas levert de kwaliteit die je gewend bent van Abma Schreurs Notarissen. Notaris Bas houdt de prijzen laag door te werken met basisaktes, met soms wat meerwerk (kijk op de site), en door zoveel mogelijk digitaal te communiceren. Hij werkt snel én deskundig. En dus voor een hele scherpe prijs! Op notarisbas.nl vind je meer uitleg over wat er onder de basisaktes valt en hoe het werkt.

 

Deze standaardmethode past niet bij elke situatie. Daar is Notaris Bas eerlijk in. Is dat het geval dan verwijst hij de cliënt door naar een collega van Abma Schreurs Notarissen voor een offerte op maat. Helemaal vrijblijvend natuurlijk.

 

Op de website www.notarisbas.nl kun je een kort aanvraagformulier invullen.