29 mei 2015 Bedrijf en beroep

Contractenrecht

Inherent aan het ondernemen is het maken van afspraken. Zowel mondelinge afspraken, als afspraken die door partijen op papier worden gezet zijn bindend.

Het schriftelijk vastleggen van de gemaakte afspraken verdient de voorkeur. Het papier met de gemaakte afspraken, met daaronder de handtekening van de betrokken partijen, heeft namelijk een bewijsfunctie. Mocht er geschil ontstaat, dan kan op eenvoudige wijze worden vastgesteld wat er is afgesproken.

In de ideale wereld is het klip en klaar wat de afspraken zijn, en ontstaat er geen discussie.

Helaas kan er bij het maken van afspraken veel mis gaan. Achteraf blijkt het toch niet allemaal, of niet allemaal zo duidelijk, te zijn opgeschreven. Wat hebben partijen bedoeld? Hebben zij elkaar daarbij goed begrepen? Is dat wat uiteindelijk op papier komt te staan ook echt helemaal wat partijen met elkaar hebben besproken? Hebben partijen aan alle eventuele toekomstige situaties gedacht, zodat er voor elke variant een antwoord gereed ligt?

Onze contractenrecht-specialisten helpen u om de afspraken met uw collega ondernemers, leveranciers, samenwerkingspartners of afnemers goed vast te leggen. Standaardbepalingen die door u vaker worden gebruikt, worden vastgelegd in algemene voorwaarden. Onze advocaten adviseren u op welke wijze u de overeenkomst, inclusief de eventuele algemene voorwaarden, op een correcte wijze met de andere partij moet afsluiten.

Mocht er een misverstand ontstaan, dan adviseren wij u over de juiste aanpak. Mogelijk kan de overeenkomst worden opgezegd, ontbonden of met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Dit kan in overleg met de andere partij gebeuren, maar ook door het starten van een gerechtelijke procedure.

Ook treden onze advocaten adequaat op indien uw contractspartij bijvoorbeeld zijn verplichtingen niet nakomt. Een vordering in kort geding instellen, overgaan tot opschorting van uw verplichtingen, een boete aanzeggen, of in overleg met u tot een andere passende maatregel over gaan.

Uw belang staat daarbij steeds voorop! Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialist.

Brochure afbeelding
Download brochure