Samenwerken kan op verschillende manieren. U kunt samen een nieuw bedrijf oprichten of een bestaand bedrijf in de samenwerking opnemen. De samenwerking kan ook bestaan uit het geld van de één en het werk van de ander. Op welke manier u ook gaat samenwerken, wij helpen u graag met de keuze van de vorm van de samenwerking.

Samenwerken in een gezamenlijke bv

U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een bv. Een bv kan door één persoon maar ook door een aantal personen worden opgericht. Vaak wordt gekozen voor een bv-structuur. Ieder richt een eigen holding-bv op en samen een werkmaatschappij (bv). De samenwerking wordt dan ondergebracht in de werkmaatschappij waarvan u via de holding aandeelhouder bent. Een ingrijpende samenwerking kan vorm krijgen door een fusie of een splitsing (en daarna inbreng in een gezamenlijke bv).

Personenvennootschap

Als de samenwerkingsactiviteiten niet (zo) risicovol zijn, kunt u ook kiezen voor een zogenaamde personenvennootschap. De vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap zijn personenvennootschappen. De maatschap en vennootschap onder firma zijn geschikt als u allebei geld én arbeid inbrengt, de commanditaire vennootschap is geschikt als één van de vennoten alleen geld inbrengt.

Joint venture

Als twee of meer bedrijven voor langere tijd samenwerken, noemt men dat ook wel een ‘joint venture’. U leest er hier alles over.

Wij nemen graag de tijd voor een afgewogen advies voor de vorm van de samenwerking. Een goede voorbereiding van de samenwerking maakt de kans van slagen alleen maar groter!

Neem contact op