Bij een scheiding is er meestal sprake van ouderdomspensioen dat door een of beide partners tijdens het huwelijk is opgebouwd. De wet bepaalt dat die pensioenaanspraken gelijk verdeeld worden tussen de ex-partners. Dat heet verevening. Dat recht blijft afhangen van het pensioen van degene die het heeft opgebouwd. Uitkering begint op diens pensioengerechtigde leeftijd en eindigt bij diens overlijden.

In plaats van het wettelijk recht op de helft kan er ook een andere verdeling worden afgesproken. Partijen moeten daarover dan wel overeenstemming hebben, en veelal moet ook de pensioenuitvoerder daarmee akkoord zijn.

De pensioenuitvoerder betaalt tezijnertijd het verdeelde ouderdomspensioen rechtstreeks uit aan beide ex-partners, mits tijdig melding is gedaan van de scheiding.

Onze advocaten kunnen u volledig inlichten over de voor u geldende regels van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op