In Amsterdam kunt u de overstap zetten met uw erfpacht. Als u overstapt, heeft u direct eeuwigdurende erfpacht en gelden de Algemene Bepalingen 2016 voor u. Uw financiële afspraken zijn tot in de eeuwigheid vastgelegd. Ontwikkelingen op de vastgoedmarkt hebben dan geen invloed meer op de erfpachtkosten.

Voordelen

Uw erfpacht eeuwigdurend afkopen kan interessant zijn. U betaalt dan eenmalig een afkoopsom.

Hieronder vind je de voordelen van een erfpacht afkopen:

  • Geen erfpachtcanon meer betalen: na het betalen van de afkoopsom hoef jij geen erfpachtcanon meer te betalen.
  • Hypotheekrente aftrek: financiert u de afkoop erfpacht mee met je hypotheek? Dan kom je in aanmerking voor hypotheekrente aftrek.
  • Hogere woningwaarde: de waarde woning van uw huis stijgt als de erfpacht is afgekocht.
  • Huis makkelijker verkopen: uw woning verkopen is een stuk eenvoudiger met eeuwigdurend afgekochte erfpacht.

Het overstapproces

Op het moment van overstap wordt een nieuwe canon berekend op basis van de actuele marktwaarde (WOZ-waarde).

Tot 8 januari 2020 konden erfpachters overstappen op basis van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 of 2015. Hierbij werd de laagste van deze 2 WOZ-waarden toegepast. Ook rekende de gemeente tot die datum met het laagst mogelijke canonpercentage van 2,39% (in een bandbreedte van 2,39% – 4,23%). Daarnaast gold tot 8 januari 2020 een extra overstapkorting van 10%. Met deze extra korting werd de standaard overstappremie van 25% tijdelijk verhoogd tot 35%. Tot slot werd bij de berekening gebruikgemaakt van de BSQ 2017.

Vanaf 8 januari 2020 kunnen erfpachters overstappen op basis van de WOZ-waarde uit 2019 met peildatum 1 januari 2018. De gemeente rekent voor 2020 een canonpercentage van 2,39% (dit varieert van 2,39% tot 4,23%) en er geldt een overstapkorting van 25%. Daarnaast wordt voor de berekening gebruikgemaakt van de BSQ van het jaar waarin de aanvraag gedaan wordt. Bij een aanvraag in 2020 wordt dus de BSQ 2020 gebruikt.

U betaalt de nieuwe canon (verhoogd met inflatie) pas nadat uw huidige tijdvak is afgelopen. Tot einde tijdvak verandert er financieel niets. Behalve als u kiest voor afkoop, dan betaalt u de afkoopsom direct.

Om te kunnen overstappen moeten de gegevens in uw akte volledig zijn en kloppen met de feitelijke situatie. Ook mag u geen betalingsachterstand hebben.

Notaris bij een overstap erfpacht

Als u de overstap maakt, heeft u een notariskantoor nodig voor het opstellen en het ondertekenen van de akte. De gemeente stuurt de belangrijke stukken naar uw gekozen notaris. Zodra de notaris de stukken van de gemeente heeft ontvangen, wordt er een dossier voor u aangelegd en de akte binnen 6 maandstermijn getekend. Neem contact met ons op: 088-4334333 of via e-mail: info@abmaschreurs.nl

Neem contact op