21 oktober 2014 Blog

Faillissementsverslag Accu Power Nederland B.V.

Accu Power Nederland B.V.

Faillissementsnummer: F.438/2014

Omschrijving:
Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, d.d. 21 oktober 2014 is het faillissement uitgesproken van Accu Power Nederland B.V. handelend onder de naam Mutlu Accu, Mutlu Nederland, Mutlu Benelux en Mutlu Accu Benelux, zulks met benoeming van mr A.J. Wolfs tot rechter-commissaris en met aanstelling van mr H.C. Scheltema tot curator.

Verslagen

Eerste openbaar verslag
Tweede openbaar verslag

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook