Flexplek in verzamelgebouw: huur van bedrijfsruimte?

Het zou zomaar kunnen. Onlangs oordeelde de rechtbank Amsterdam in een kort geding (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:6431) over de vraag of iemand die zo een flexplek huurt, alleen een bureau huurt om aan te werken en dus slechts afnemer van een dienst is of dat hij bedrijfsruimte huurt en dus recht op huurbescherming heeft. De rechter kwam tot het oordeel dat het niet uit te sluiten is dat sprake is van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte, zodat deze ondernemer niet uit het verzamelkantoorgebouw mocht worden gezet.

De exploitant van het verzamelgebouw wilde van de ondernemer af, omdat de zakelijke relatie tussen partijen moeizaam verliep. De exploitant had de overeenkomst daarom opgezegd met een – in het contract opgenomen – opzegtermijn van drie maanden. De rechter wees de door de exploitant gevorderde ontruiming af, omdat de ondernemer volgens de rechter meer gebruikt dan alleen de huur van een bepaald bureau. Niet alleen het gebruik van het bureau wordt verschaft, maar ook het gebruik van het gebouw om daarin werkzaamheden aan het bureau te verrichten. De exploitant werd veroordeeld om de overeenkomst met de ondernemer voort te zetten voor een periode van twee maanden na de datum waartegen was opgezegd. Binnen die periode kan een huurder van kantoorruimte verlenging van de ontruimingsbescherming verzoeken bij de rechter. Doet de huurder dat niet, dan moet er definitief ontruimd worden.

 

Van belang om te vermelden is dat deze een procedure een kort geding was. Dit is dus een voorlopig oordeel. Mocht de ondernemer om verlenging van de ontruimingsbescherming verzoeken, dan zal in die procedure moeten worden vastgesteld of sprake is van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte.