Huurindexering met terugwerkende kracht verschuldigd?

In de praktijk blijkt dat verhuurders van bedrijfsruimte nogal eens vergeten om de in de huurovereenkomst opgenomen jaarlijkse indexering door te voeren. Kan de verhuurder daar nu bijvoorbeeld 1 of 2 jaar later alsnog aanspraak op maken? Het antwoord is: JA.

Dit volgt uit een arrest van het Gerechtshof Amsterdam (voor de volledige uitspraak: klik hier).

Wel is de periode beperkt waarover de verhuurder met terugwerkende kracht de indexering mag toepassen. Deze periode wordt beperkt door de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van huur, die vijf jaar bedraagt.

Doe er uw voordeel mee!

Door: Karen Mels

7 juli 2017