Alsnog vergoeding voor ondernemers die zijn bevallen tussen 2004-2008

Ben je tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 bevallen en had je toen geen recht op een zwangerschaps- of bevallingsuitkering omdat je als zelfstandige werkte? Let dan op!

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag geoordeeld dat uit het VN-Vrouwenverdrag volgt dat iedere vrouw die – al dan niet in loondienst – arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van een zeker inkomen. Door de afschaffing in 2004 van de toen bestaande regeling voor zwangere zelfstandigen, zonder hen in een andere vorm een vergoeding te bieden, heeft Nederland zich niet gehouden aan zijn verplichting op grond van het VN-Vrouwenverdrag, aldus de Centrale Raad van Beroep. Het UWV moet er nu voor zorgen dat deze vrouwen alsnog enige vorm van vergoeding ontvangen. Dat hoeft volgens de Centrale Raad van Beroep niet per se in de vorm van een uitkering op grond van de wetgeving zoals die luidde voor 1 augustus 2004 of na 4 juni 2008. Het is aan het UWV nu om te bepalen hoe ze deze vergoeding (alsnog) gaan inkleden. Het UWV heeft hiervoor 16 weken de tijd gekregen. Wordt dus vervolgd…

Lees de hele uitspraak hier!

Gepubliceerd op 27 juli 2017

Mevrouw mr. M.H. (Marieke) Affourtit-Kramer