Derdenbeslag: en/of rekening

Er wordt derdenbeslag gelegd onder een bank en het saldo van een en/of rekening wordt getroffen. Valt dan het hele saldo onder het beslag, of werkt de onderlinge verhouding tussen de rekeninghouders door in het beslag?

Rechtbank Amsterdam oordeelt dat niet het gehele saldo onder het beslag valt en dat de onderlinge verhouding tussen de rekeninghouders doorwerkt in het beslag (RBAMS:2018:2982). Een volstrekt onjuiste beslissing dat schreeuwt om een hoger beroep. Een derdenbeslag is gebaseerd op artikel 475 Rv. Hoewel de spreektaal is dat je beslag legt “op een bankrekening”, is dat formeel juridisch onjuist. Er wordt beslag gelegd op de vordering die beslagene heeft op de bank. Tenzij in de overeenkomst met de bank is bepaald over welk deel van het creditsaldo één rekeninghouder mag beschikken of tenzij er sprake is van een situatie genoemd in 1:96 BW, kan iedere rekeninghouder jegens de bank het gehele saldo opeisen en treft aldus het beslag ook de gehele vordering. Een onjuiste uitspraak van de rechtbank, dat hopelijk in hoger beroep zal worden gecorrigeerd.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem gerust en vrijblijvend contact op met mevrouw mr. Saskia Peijnenburg (088 – 433 14 14 / s.peijnenburg@abmaschreurs.nl).

Dit artikel is ook terug te lezen op LinkedIn!