Ontslag uit hypotheek, kan een bank gedwongen worden? Soms wel ja.

Een echtpaar koopt een woning en enkele jaren later besluiten zij te gaan scheiden. De woning is minder waard dan de schuld bij de bank (staat onder water), waardoor verkoop niet mogelijk is. De man kan, gelet op zijn inkomen, de hypotheek evenmin overnemen. Dit echtpaar staat gelukkig op goede voet bij elkaar en dus trekt de vrouw in een huurwoning en blijft de man in de echtelijke woning wonen. Jarenlang. Zonder problemen. De hypotheek wordt maandelijks betaald, zelfs wanneer de man nog maar de helft van de hypotheekrente kan aftrekken (na het verbreken van een relatie mag de achterblijvende partij maximaal twee jaar de volledige hypotheekrente aftrekken) en ondertussen nog verder in inkomen is gedaald. Dan komt de vrouw in financiële problemen en doet een beroep op de WSNP. De bewindvoerder verlangt (logisch) dat de vrouw van haar aansprakelijkheid door de bank wordt ontslagen dan wel dat de woning wordt verkocht. Paniek! De man heeft een groot belang om in de woning te mogen blijven wonen. De bank heeft geen belang om niet mee te werken. Ja, de man voldoet niet aan de inkomenstoets maar heeft bewezen de hypotheekrente, zelfs met een onvolledig fiscaal voordeel, te kunnen betalen. En de vrouw valt sowieso weg als aansprakelijke partij. De bank weigert het ontslag desalniettemin omdat zij, ook naar zeer zorgvuldige heroverweging, menen niet om de inkomenstoets heen te kunnen.

Cliënt (de man) besluit de zaak voor te leggen aan het KIFID. Op 29 juni 2018 (zaaknummer 17.05097) deed het KIFID uitspraak. Conclusie: ook de bank mag een beroep doen op contractvrijheid en mag in de hoofdregel haar medewerking weigeren. Maar, niet als de weigering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. En daarvan is volgens het KIFID sprake: de belangen van de man wegen veel zwaarder dan de belangen van de bank. Conclusie: de bank moet meewerken aan het ontslag.

Een fantastisch resultaat voor cliënt. Dit is de tweede maal dat ik een zaak aan het KIFID voorleg en deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting raad ik zeer aan. Het KIFID heeft echt geluisterd naar de belangen en gedurfd om deze uitspraak te doen, waarbij echt recht wordt gedaan aan de situatie.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met mevrouw mr. Saskia Peijnenburg (088 – 433 14 14 / s.peijnenburg@abmaschreurs.nl).