Plicht tot het geven van spontaan advies?

Als advocaat treed ik (graag) op als opdrachtnemer die een bepaalde overeengekomen opdracht voor mijn cliënt, de opdrachtgever, uitvoert. Deze opdracht kan een hele specifieke zijn, zoals het opstellen van een overeenkomst of het verlenen van juridische bijstand tijdens een procedure.

De opdracht tot het verlenen van juridische bijstand kan ook minder specifiek zijn, in die zin dat ik met de ondernemer meedenk over welke beslissingen moeten of kunnen worden gemaakt en wat de (juridische) gevolgen daarvan zijn. Bij voorkeur treed ik in die rol op, mee ondernemen met de ondernemer en daarbij zorgen dat de juridische risico’s worden afgedicht, danwel in ieder geval bekend zijn.

Daarbij word ik geacht te handelen zoals van een redelijk bekwaam handelend advocaat mag worden verwacht.

Maar: wat is dat nu precies? Tot hoever moet ik meedenken, welke scenario’s moeten in welke mate doorgerekend en met welke mogelijke voorvallen moet ik rekening houden en belangrijker nog, waar moet ik dan de ondernemer over informeren? En nog belangrijker, kan mij dan vervolgens een verwijt worden gemaakt als ik een bepaalde ontwikkeling of een risico niet heb gesignaleerd, als gevolg waarvan de ondernemer mogelijk schade lijdt.

Dit zijn vragen die niet alleen advocaten bezighouden, maar ook accountants en belastingadviseurs. Ook zij horen vaak bij het interieur van de ondernemer en verstrekken gevraagd en ongevraagd advies aan hun cliënt.

Helaas valt er (zoals vaak in het recht het geval is) op deze vraag geen eenduidig antwoord te geven.

Wel is in de rechtspraak uitgemaakt dat van mij mag worden verwacht dat ik naast de aan mij verleende opdracht door mijn client, spontaan advies geef over eventuele keuzemogelijkheden op basis van de aan mij bekende situatie van mijn cliënt.

Maar die verplichting tot het geven van spontaan advies gaat dan weer niet zover dat ik alle eventualiteiten daarbij in aanmerking hoef te nemen. Ik mag mij beperken tot het geven van advies over de juridische mogelijkheden in het specifieke geval, waarbij ik niet alle theoretische mogelijkheden hoef mee te nemen die redelijkerwijs niet te verwachten zijn. Dit is in 2009 al eens door de Hoge Raad bepaald.

Snapt u het nog?

Heldere communicatie tussen partijen is denk ik in dit geval van essentieel belang. Wat verwacht de ondernemer van zijn adviseur en omgekeerd? Praat elkaar op gezette tijden even bij over de ontwikkelingen, zodat er geen onverwachte konijnen uit de hoge hoed kunnen komen!

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met mevrouw mr. M. Sliphorst-Dekker van Abma Schreurs Notarissen (088 433 14 14  of m.sliphorst@abmaschreurs.nl).