Toegang tot een woning om bijvoorbeeld meters af te sluiten

Mag bijvoorbeeld een verhuurder of energieleverancier een woning betreden voor het verrichten van werkzaamheden? Lagere rechters dachten lange tijd van niet, maar het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 8 augustus 2017 van wel (GHAMS:2017:3210).

Cliënte levert onder andere energie en werd geconfronteerd met niet betalende klanten. Bij de betreffende woning was het niet mogelijk om “op afstand” de meters af te sluiten, daarvoor is betreden van de woning noodzakelijk. In de overeenkomst stond een verplichting aan de afnemer om toegang te verlenen voor (onder andere) het afsluiten van de meters. Wanneer die persoon daar dan mee in gebreke blijft, kan ex 3:299 BW jo 558 Rv toegang tot de woning worden verschaft, aldus ook het Gerechtshof. De leverancier mag zich (samen met de gerechtsdeurwaarder) toegang tot een woning verschaffen om meters van een wanbetaler af te sluiten. Leveranciers hoeven daarmee niet langer met lede ogen aan te zien dat wanbetalers “gratis” energie, water en warmte afnemen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met mevrouw mr. Saskia Peijnenburg (088 – 433 14 14 / s.peijnenburg@abmaschreurs.nl).