Maatregelen i.v.m. Coronavirus

Abma Schreurs Notarissen volgt de adviezen van het RIVM. Wij willen daarmee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar ook onze verantwoordelijkheid voor onze medewerkers en relaties.

Wij blijven uiteraard onze notariële diensten aanbieden. De afspraken op ons kantoor zullen zo veel mogelijk doorgaan. Maar daarbij nemen wij de richtlijnen van het RIVM in acht. Wij zullen u niet de hand schudden en gepaste afstand bewaren.

Aan onze relaties vragen wij hun afspraak af te zeggen als zij griep- of verkoudheidsklachten hebben.

Vanwege het advies van het RIVM om contact met ouderen en kwetsbare te vermijden, zullen wij een verantwoorde afweging maken bij afspraakverzoeken buiten kantoor voor deze groep cliënten.

Onze medewerkers kunnen indien noodzakelijk thuis werken. Daardoor kan de feitelijke bezetting op de vestigingen lager zijn dan normaal. Dit kan tot gevolg hebben dat wij minder goed bereikbaar zijn. Daarvoor vragen wij begrip.