ZZP-ers (en hun opdrachtgevers) opgelet!

In mei 2016 is de Wet DBA in werking getreden. De Wet DBA kwam in de plaats van de VAR-verklaring. De VAR-verklaring werd gebruikt om opdrachtgevers van ZZP-ers op fiscaal terrein zekerheid te verschaffen over de afdracht van loonbelasting en premies voor sociale verzekeringen.

De Wet DBA zorgt voor veel onrust en onzekerheid, omdat niet eenvoudig duidelijk is of de werkrelatie kwalificeert als die van werkgever/werknemer, of als die van opdrachtgever/opdrachtnemer. De handhaving van de Wet DBA is overigens uitgesteld tot januari 2020.

Ondertussen is de verwachting dat de regering zich richt op ontwikkeling van nieuwe regelgeving om de zo gewenste duidelijkheid en zekerheid te verschaffen. Uit het regeerakkoord 2017-2021 blijkt dat de regering de Wet DBA wil vervangen voor een opdrachtgeversverklaring. ZZP-ers zullen in de toekomst worden ingedeeld in drie categorieën:

  1. ZZP-er met een laag tarief

Tarieven tussen de € 15,- en € 18,- per uur zullen vermoedelijk kwalificeren als laag. Als een dergelijk laag tarief wordt gecombineerd met een werkrelatie van meer dan drie maanden, dan is sprake van een arbeidsovereenkomst. Dat geldt ook wanneer een laag tarief wordt gecombineerd met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

  1. ZZP-er met een midden tarief

Tarieven tussen de € 15-18,- en € 75,- zullen kwalificeren als een midden tarief. Wanneer de ZZP-er een dergelijk tarief hanteert, dan kan de opdrachtgever een webmodule invullen voor een opdrachtgeversverklaring. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid over de werkrelatie bij het inhuren van ZZP-ers. Anders gezegd;  de opdrachtgever weet of hij er personeel bij krijgt, of een ZZP-er.

  1. ZZP-er met een hoog tarief

Wanneer de ZZP-er meer dan € 75,- per uur in rekening brengt, dan kan de ZZP-er uitdrukkelijk de keuze maken om geen loonbelasting en sociale premies af te dragen. Die keuze kan slechts worden gemaakt wanneer de ZZP-er een hoog tarief combineert met een werkrelatie van minder dan één jaar. Dat geldt ook wanneer een hoog tarief wordt gecombineerd met het verrichten van specifieke bedrijfsactiviteiten.

Voor ZZP-ers zal het uurtarief belangrijk gaan worden. Gevolg is bovendien dat er een soort “wettelijk minimum loon” voor ZZP-ers komt. De nieuwe regeling biedt opdrachtgevers in ieder geval meer duidelijkheid over de werkrelatie dan de huidige regelgeving.  

 Voor meer vragen over deze bijdrage kunt u contact opnemen met Roy van Wolferen, advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht.