Certificeren van aandelen

U heeft aandelen in een bv; u bent aandeelhouder. Als aandeelhouder heeft u enerzijds financiële rechten (zoals recht op winst) anderzijds zeggenschapsrechten (zoals stemrecht). Door aandelen te certificeren, worden de financiële rechten van de zeggenschapsrechten gesplitst. Certificeren van aandelen kan interessant voor u zijn, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsopvolging of als u anderen (bijvoorbeeld werknemers) financieel wilt laten deelnemen aan uw onderneming.

Certificeren

Het certificeren gaat als volgt. Er wordt door een notariële akte een stichting Administratiekantoor opgericht. De aandeelhouder draagt de aandelen over aan deze stichting. In ruil daarvoor krijgt de aandeelhouder certificaten terug. De aandeelhouder wordt daarmee van aandeelhouder certificaathouder. De zeggenschapsrechten zijn verbonden aan de aandelen zodat het bestuur van de stichting voortaan het stemrecht uitoefent. In veel gevallen is de voormalige aandeelhouder bestuurder van de stichting. De financiële rechten zijn verbonden aan de certificaten zodat de winst wordt uitgekeerd aan de certificaathouder.

Certificaten overdragen

Zodra er certificaten zijn, kunt u deze overdragen aan derde(n). Deze derde(n) zijn dan bij uw onderneming betrokken maar hebben (nog) geen zeggenschap. Een bedrijfsoverdracht waarbij de zeggenschap in etappes bij de opvolger terecht moet komen, kan hierdoor soepel verlopen. In verband met werknemersparticipatie wordt ook vaak gekozen voor certificering. In onze praktijk zien we daarnaast het certificeren als een ouder zijn kinderen een ‘belang’ in zijn onderneming wil schenken. Bij een onverwacht overlijden heeft certificering het voordeel van de continuïteit van de onderneming. Als er meerdere aandeelhouders zijn, ligt onenigheid over de bedrijfsvoering op de loer.

Wij kunnen u verder over de certificering informeren en adviseren. Het certificeren van aandelen is namelijk misschien ook wel wat voor u. De certificering van aandelen kunnen wij zo inrichten dat deze aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Neem contact op