Erfenis afwikkelen

Erfenis afwikkelen

Een dierbare of bekende is overleden. In deze moeilijke tijd moeten allerlei zaken worden geregeld. Als u erft of u bent in het testament tot executeur benoemd, dan heeft u een rol in de afwikkeling van de erfenis. Wij kunnen u helpen de afwikkeling in goede banen te leiden.

Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulpmiddelen) maar ook afhandeling van belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor u nakijken bij het Centraal Testamentenregister.

Afwikkeling van de erfenis

Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Als er geen executeur is aangewezen dan regelen de erfgenamen (degenen die erven) deze zaken. De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis.

Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil.

Erfgenaam

U hoeft een erfenis niet te accepteren als u dat niet wilt. Maar u moet dit tijdig met de notaris overleggen. Gedraagt u zich als erfgenaam dan zit u aan de erfenis vast. U kunt kiezen of u de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud ’beneficiair’ aanvaardt.

U aanvaardt onder voorbehoud als u denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen u helpen met het maken van een keuze. Als u de erfenis accepteert en u wilt hulp bij de afwikkeling, dan kunt u ons inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen.

Executeur

Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen u informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. U kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op u te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. Wij hebben veel ervaring in het afhandelen van erfenissen.

Wat moet er bij de afwikkeling van een erfenis allemaal gebeuren?

Bij de afwikkeling moet u onder meer denken aan de volgende zaken:

  • Praktische zaken en administratie, bijvoorbeeld: opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen;
  • Opvragen van uitkeringen bij de pensioenmaatschappij etc.;
  • De laatste aangifte die moet worden gedaan voor de inkomstenbelasting van de overledene;
  • Aangifte voor de erfbelasting;
  • Uitvoeren van het testament/verdelen.

De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn dé ervaren deskundige op dit gebied. Wij bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor u de complete afwikkeling van de erfenis in goede banen leiden.

Ook als u de afwikkeling van de erfenis zelf wilt regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te winnen. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft.

Neem contact op