Wij zijn estate planners. Dit houdt in dat wij zijn gespecialiseerd in de fiscale en juridische begeleiding van uw vermogen, voor nu en in de toekomst. Wij helpen u bij het vinden van antwoorden op vragen als: wie krijgt mijn erfenis, hoeveel belasting wordt daarover betaald en hoe kan ik vermogen in de familie houden?

Uitgangspunt bij onze adviezen over uw vermogen is natuurlijk uw persoonlijke situatie. Wat is uw leeftijd? Hebt u een partner? Wat is er over het delen van vermogen afgesproken in het samenlevingscontract of in de huwelijkse voorwaarden? Hebt u kinderen? Zijn die kinderen uit een eerdere relatie? Moeten alle kinderen meedelen in uw vermogen? Wilt u de kinderen nu al begunstigen of pas na uw overlijden? Zijn er kleinkinderen die in het vermogen moeten meedelen? Zo zijn er nog heel wat andere aspecten die we meenemen in ons advies.

Voordat we u kunnen adviseren, willen we dus in het belang van een goed advies heel wat van u weten. We vragen u ook naar de hoogte en samenstelling van uw vermogen. Ook de familieverhoudingen (zijn er conflicten?, wilt u bepaalde familie uitsluiten?) zijn belangrijk voor ons advies en begeleiding. Als we al deze zaken met u hebben doorgenomen, kunnen we berekeningen maken om de verdeling van uw vermogen bij schenking of bij overlijden in beeld te brengen. Hoeveel belasting wordt er betaald, maar ook: als u gaat schenken hoeveel geld houdt u dan voor uzelf over? Naar aanleiding van ons advies is het vaak nodig aanpassingen te doen aan het samenlevingscontract, de huwelijkse voorwaarden, het testament en de verzekeringspolissen. Als u besluit schenkingen te doen, helpen we u met het opstellen van een meerjarig schenkingsplan.

Estate planning gaat over vermogen maar vooral ook over uzelf. Daarmee houden we bij onze adviezen rekening. Een goed geplande toekomst waar u zich zeker en prettig bij voelt.

Neem contact op