Wat regelt u in een levenstestament?

Wie regelt uw persoonlijke en zakelijke belangen als u niet in staat bent om deze te bepalen? Denk aan een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen is het mogelijk een persoon die u vertrouwt de bevoegdheid te geven uw belangen te behartigen en te regelen. Dit regelt u in een notarieel levenstestament.

In een levenstestament leggen wij uw persoonlijke en zakelijke wensen en belangen juridisch vast. Deze regelingen treden in werking als u tijdelijk of langdurig niet in staat bent uw eigen wil te uiten of te bepalen.

Levenstestament en administratieve zaken

In een levenstestament kunt u iemand machtigen die namens u de administratie verzorgt. Hieronder vallen het betalen van rekeningen, het kopen en verkopen van uw bezittingen en het doen van belastingaangiften.

In uw levenstestament kunt per administratieve taak laten vastleggen wanneer en wie uw zaken behartigen en voor welke bedragen.

Zakelijke belangen vastleggen in levenstestament

Heeft u een eigen onderneming, bent u aandeelhouder of bestuurder, dan is het belangrijk dat u in uw levenstestament opneemt wie u zaken behartigt wanneer u tijdelijk – of langere tijd – niet betrokken kan zijn bij uw onderneming.

Persoonlijke belangen vastleggen in levenstestament

Wie behartigt uw persoonlijke belangen? Wie neemt de beslissing over bijvoorbeeld een opname in een verpleegtehuis wanneer u dat zelf niet kunt? Voor deze situaties kunt u iemand aanwijzen in uw levenstestament. Bijvoorbeeld: deze aangewezen persoon kan dan regelen dat uw woning – bij opname in een verpleegtehuis – wordt verkocht.

Medische wensen

In een levenstestament is het goed mogelijk dat u bepaalde wensen opneemt die betrekking hebben tot uw medische behandelingen. Wij zien in onze praktijk bijvoorbeeld wensen zoals: dat uw artsen er alles aan moeten doen om u tijdens ziekte in leven te houden of  uw wilt juist dat bepaalde behandelingen niet meer worden uitgevoerd als uw ernstig ziek bent of dementeert.

Tip! Gevolmachtigde aanwijzen voor medische wensen

Bent u zelf niet meer in staat om uw wil te uiten en te overleggen met uw arts? Dan is het belangrijk om een gevolmachtigde aan te wijzen in uw levenstestament. Deze persoon kan namens u handelen en overleg voeren met de behandelend arts over uw medische behandeling.

Het is belangrijk dat u van te voren goed nadenkt wie u hiervoor aanwijst. U moet deze persoon volledig vertrouwen: deze persoon moet u wil respecteren en daarbij niet in tweestrijd komen met zichzelf. Het is een optie om meerdere personen aan te wijzen. Overleg deze mogelijkheden en voorwaarden met uw notaris.

Juridisch advies en levenstestament

Een levenstestament kunt u altijd wijzigen. Wel moet u in staat zijn om uw eigen wensen en wil te bepalen. Wilt u meer informatie of advies op maat ontvangen? Neem gerust contact op met onze experts over uw levenstestament.

Neem contact op Offerte aanvragen