Iemand mijn zaken laten regelen

Er zijn situaties waarin u behoefte heeft dat een ander uw zaken regelt. Bijvoorbeeld als u onverwacht ziek wordt of als u langere tijd in het buitenland verblijft. Een volmacht kan dan uitkomst bieden.

Door middel van een volmacht geeft u iemand de verantwoordelijkheid uw zaken te regelen. Degene die u in de volmacht aanwijst uw zaken te regelen, wordt ‘gevolmachtigde’ genoemd. U wijst natuurlijk iemand aan die u vertrouwt. U kunt later altijd de volmacht nog intrekken.

Vastleggen wat de gevolmachtigde mag regelen

U kunt in de volmacht precies vastleggen wat de gevolmachtigde allemaal namens u mag regelen. Soms is dat alleen een machtiging op uw bankrekeningen en het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting. In andere gevallen is het ook de bedoeling dat de gevolmachtigde bijvoorbeeldĀ de te koop staande woning tijdens uw afwezigheid mag verkopen.

Verder kunt u in de volmacht nauwkeurig regelen wanneer de gevolmachtigde namens u uw zaken mag regelen. Bijvoorbeeld alleen als een dokter verklaart dat u zelf niet meer in staat bent uw eigen wil te bepalen, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke of lichamelijke ziekte. U kunt ook bepalen dat de gevolmachtigde de volmacht alleen mag gebruiken tijdens uw buitenlandse verblijf, met datum in de volmacht omschreven.

Een volmacht is geschikt voor alle zakelijk belangen die u heeft. Als u ook wilt dat de gevolmachtigde persoonlijke zaken voor u regelt, is een levenstestament geschikt. Hierin kunt u regelen wie de beslissing neemt over bijvoorbeeld opname in een verpleeghuis als u dat zelf niet meer kunt. Deze persoon kan ook voor u regelen dat uw woning bij opname in een verpleeghuis wordt verkocht of dat uw huisdieren nieuw onderdak krijgen.

Wij adviseren u graag over een volmacht en het levenstestament en leggen vervolgens uw wensen juridisch juist voor u vast. Zodat u zekerheid heeft voor nu en in de toekomst.

Neem contact op