mr. E.E. von Wolzogen Kühr (Emile)

e.kuhr@abmaschreurs.nl

088 433 43 04

https://www.linkedin.com/in/emile-von-wolzogen-k%C3%BChr-86550710/

Emile von Wolzogen Kühr is sinds 1992 aan het kantoor van Abma Schreurs verbonden; tot 1 januari 2016 als notaris te Hoorn en lid van de maatschap.
Per 1 januari 2016 is hem bij Koninklijk Besluit eervol ontslag uit het ambt van notaris verleend.

Vanaf die datum zal hij als adviseur van de maatschap zijn werkzaamheden voor het kantoor nog enige tijd voortzetten.