Overheid

Iedereen heeft te maken met beslissingen die gevraagd en ongevraagd door de (lokale) overheid worden genomen. Denk aan opgelegde lokale belastingen, toeslagen en WOZ-beschikkingen. Maar denk ook aan beslissingen over het verkrijgen van een WIA of WW-uitkering.

Ook speelt de overheid een rol bij het verkrijgen van vergunningen voor bouwactiviteiten en bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Al deze beslissingen van de overheid worden bestreken door het bestuursrecht.

Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.

Neem contact op