Nieuws

Gevonden nieuwsitems: 249
22 mei 2018

Einde relatie: vergeet het pensioen niet

Echtgenoten/geregistreerde partners hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Op dit moment moeten de ex-echtgenoten na scheiding binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder melden dat zij gescheiden zijn. Doe je dat, dan keert de pensioenuitvoerder bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd automatisch aan allebei rechtstreeks uit. Je hoeft zelf … Lees meer Einde relatie: vergeet het pensioen niet

5 maart 2018

Veranderingen in de privacywetgeving per 25 mei 2018

Flink aangescherpte privacywetgeving voor de hele Europese Unie staat klaar. Deze nieuwe wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zorgt voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor u als woningcorporatie. Inhoudelijk verandert er eigenlijk niet zo heel veel. De nadruk met deze nieuwe wetgeving wordt vooral gelegd op het verzwaren van de … Lees meer Veranderingen in de privacywetgeving per 25 mei 2018

5 maart 2018

Schade als gevolg van een rechtmatige politie-inval: wie betaalt dat? 

Woningcorporaties hebben meer dan eens te maken met drugsgerelateerde politie-invallen in hun huurwoningen. Hierbij kan aanzienlijke schade worden aangericht, welke in de meeste gevallen niet op de huurder valt te verhalen. Kan de verhuurder deze door de politie veroorzaakte schade verhalen op de Staat? In haar arrest uit 2009 beantwoordde de Hoge Raad deze vraag … Lees meer Schade als gevolg van een rechtmatige politie-inval: wie betaalt dat? 

2 maart 2018

HOE MAAK IK MIJN BEDRIJF AVG PROOF?

25 mei 2018 nadert. Vanaf dat moment moeten ‘wij’ AVG proof zijn. En dat moeten we niet alleen zijn, dat moeten we ook kunnen aantonen. Dat deze Europese wetgeving er aan zit te komen, is al jaren bekend (vanaf mei 2016), maar lijkt op de een of andere manier aan de aandacht van de meeste … Lees meer HOE MAAK IK MIJN BEDRIJF AVG PROOF?

1 maart 2018

Boetebedingen in huurovereenkomsten

De meeste woningcorporaties hebben in hun huurovereenkomst of algemene huurvoorwaarden een of meerdere boetebedingen opgenomen. De boetes zijn onder andere verschuldigd bij een vertraging in de betaling van de huurprijs, verboden onderhuur, overtredingen van de Opiumwet of ‘enige overtreding’ van de overeenkomst. Hoe wordt hier nu in de rechtspraak mee omgegaan? Met andere woorden: blijven … Lees meer Boetebedingen in huurovereenkomsten

21 februari 2018

Het belang van een duidelijk vastgelegd beleid

Werkgevers hebben regelmatig te maken met ongewenst gedrag van werknemers. Denk bijvoorbeeld aan alcohol gebruik vlak voor of tijdens het werk, (verbaal) agressief gedrag jegens collega’s, regelmatig te laat komen, gebruik van sociale media tijdens werk, enz. Hebt u zich als werkgever weleens afgevraagd of u (ontslag)maatregelen kunt treffen bij constatering van dergelijk gedrag? Het … Lees meer Het belang van een duidelijk vastgelegd beleid