Nieuws - Abma Schreurs Advocaten Notarissen

Nieuws

Het zou zomaar kunnen. Onlangs oordeelde de rechtbank Amsterdam in een kort geding (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:6431) over de vraag of iemand die zo een flexplek huurt, alleen een bureau huurt om aan te werken en dus slechts afnemer van een dienst is of dat hij bedrijfsruimte huurt en dus recht op huurbescherming heeft. De rechter kwam tot het oordeel dat het niet uit te sluiten is dat sprake is van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte, zodat deze ondernemer niet uit het verzamelkantoorgebouw mocht worden gezet. De exploitant van het verzamelgebouw wilde van de ondernemer af, omdat

Flink aangescherpte privacywetgeving voor de hele Europese Unie staat klaar. Deze nieuwe wetgeving zorgt voor een versterking en uitbreiding van de privacy rechten en meer verantwoordelijkheden voor u als ondernemer. De verantwoordelijkheden voor u als ondernemer bestaan vooral uit het kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Wat betekent dit concreet nu voor u? In ieder geval de nodige voorbereiding om uw onderneming klaar te stomen voor de nieuwe situatie per 25 mei 2018. Denk hierbij aan het in kaart brengen van uw gegevensbewerking. Welke gegevens bewerkt u, met welk doel en met wie

Verwijzing in bestemmingsplan naar beleidsregels Al enige jaren is het mogelijk om op grond van artikel 3.1.2 lid 2  onder a van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) regels op te nemen in het bestemmingsplan, waarbij voor de uitleg van de uitoefening van de bevoegdheid kan worden verwezen naar de beleidsregels. Dit instrument is inzetbaar voor gemeenteraden ten aanzien van onderwerpen met betrekking tot een goede ruimtelijke ordening. Wij zien dit instrument ook steeds meer terugkomen in nieuwe bestemmingsplannen, maar soms gaat het toch mis.

Het Regeerakkoord 2017-2021 is een hot topic! Het voorspelt legio aan veranderingen. De boodschap van het Regeerakkoord voor de arbeidsmarkt is kort gezegd dat werken moet lonen én dat werkgeverschap aantrekkelijk moet zijn.   De wetgever heeft met de introductie van de WWZ – wellicht ongewenst –  bereikt dat werkgevers huiverig zijn om arbeidsovereenkomsten voor onbepaald tijd aan te bieden. Een voor de werkgevers belangrijk onderdeel van het regeerakkoord wordt gevormd door de versoepeling van het ontslagrecht.   Ontslag onnodig moeilijk door WWZ   Een

Dinsdag 21 november  sluit Abma Schreurs – notarissen om 15.45 uur. Dinsdag 5 december sluit Abma Schreurs – advocaten en notarissen om 16.00 uur. Dinsdag 2 januari 2018 luidt Abma Schreurs – notarissen het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 10.15 uur is het notariaat weer bereikbaar. De advocaten zijn op 2  januari gewoon de hele dag bereikbaar voor u.