Agrarisch recht

Dit rechtsgebied omvat veel aspecten waarmee mensen die binnen de landbouw werken, geconfronteerd kunnen worden. Men kan denken aan problemen met pacht, productierechten, landinrichting, erfrecht en overdracht van ondernemingen, maar ook aan vragen over samenwerkingsverbanden of aan aansprakelijkheids- en schadevergoedingsproblematiek.
Er is nauwe samenwerking met gespecialiseerde kantoorgenoten op het gebied van het agrarisch milieurecht en de problematiek van ruimtelijke ordening in het landelijk gebied. Bovendien is er samenwerking met een accountant, belastingadviseur en notaris die kennis hebben van de specifieke agrarische problematiek. Neem voor meer informatie over dit rechtsgebied contact op met onderstaande specialisten.