FAQ

Algemeen

Identiteitscontrole door de notaris. Wat betekent dat voor u?

Als u ons om advies vraagt of als wij een akte voor u maken, dan zijn wij wettelijk verplicht uw identiteit te controleren en in bepaalde gevallen 'ongebruikelijke transacties' te melden. Hieronder leest u over de gevolgen die dat voor u heeft.… Lees meer

Na het tekenen van de akte heb ik van de notaris een afschrift gekregen. Wat is dit?

Een afschrift is een gewaarmerkte kopie van de originele akte, waarop alleen de notaris zijn handtekening heeft gezet. Hiermee verklaart de notaris dat de tekst gelijk is aan de originele akte en dat de originele akte is getekend. Lees meer

Wanneer ontvang ik gelden waarop ik recht heb en wanneer moet ik mijn verplichtingen betalingen?

De notaris stuurt een nota van afrekening. Daarop kunt u precies zien welke partij, welke betalingen moet doen en aan wie. De notaris zorgt er voor dat alle betalingen met elkaar worden verrekend en dat precies duidelijk is welk bedrag u moet… Lees meer

Kan ik zelf kiezen op welke locatie en wanneer ik terecht kan voor het passeren?

Natuurlijk kunt u de locatie voor het passeren en dus de notaris die passeert zelf kiezen. De agenda van de notaris is wel gelimiteerd tot een bepaald aantal afspraken per dag en tot de reguliere werkdagen. Het kan dus voorkomen dat u… Lees meer

Kan ik jullie bellen en om advies vragen?

Als u uw opdracht bij ons neerlegt, zullen wij een en ander op correcte, vlotte en deskundige wijze afhandelen. Gedurende de looptijd van het dossier zullen wij u van de voortgang op de hoogte houden. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt… Lees meer

Hoe lang duurt een passeerafspraak?

Tijdens de passeerafspraak worden de akte(s) door de notaris toegelicht en door iedereen ondertekend. Hoeveel tijd dit in beslag neemt hangt af van het aantal aktes en de eventuele vragen. Onze ervaring is dat dit ongeveer een uur in beslag neemt. Let… Lees meer

Waarom is er soms een verschil in tarieven voor verschillende locaties?

Omdat de notaris zelf zijn tarieven kan bepalen, worden er marktconforme tarieven gehanteerd, dit kan betekenen dat op sommige passeerlocaties een ander tarief geldt. Lees meer

Hoe zijn de kosten van een akte opgebouwd?

Voordat u gebruik van een dienst maakt, is het fijn om te weten wat iets kost. Dit geldt ook voor de kosten van een notaris. Maar hoe zijn deze kosten eigenlijk opgebouwd, wat doet een notaris voor dit bedrag? Omdat elke situatie… Lees meer

Wat betekent passeren, passeerafspraak en passeerlocatie?

Passeren is het formele moment waarop de notaris de akte geldig verklaart. Hij tekent samen met de betrokken partijen de akte en zorgt aansluitend voor registratie en bewaring. Het passeren vindt plaats tijdens een passeerafspraak waarin iedereen samenkomt op het kantoor van… Lees meer

Waarom wil de notaris weten wat de herkomst van mijn geld is?

In Nederland is het voor sommige beroepsgroepen (bijvoorbeeld een notaris, accountant, administratiekantoor, etc.) volgens de wet verplicht om aan hun cliënten te vragen hoe men aan hun vermogen komt. Dit is om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te… Lees meer

Wat is een notaris?

Een notaris is een jurist die bevoegd is om een notariële akte op te maken in de gevallen waarin dat volgens de wet verplicht is en in de gevallen wanneer dat van hem wordt gevraagd. De notaris heeft daarbij de verplichting om… Lees meer

Familie en relatie

Wat is een volmacht?

In een volmacht kunt u iemand aanwijzen die namens u beslissingen kan nemen. Dit kan zowel op persoonlijk als op financieel gebied zijn. Een volmacht laat u maken voor het geval u zelf (tijdelijk) niet meer in staat bent om beslissingen te…

Waar moet je op letten bij een samenlevingscontract?

Maak goede afspraken, bijvoorbeeld over de bankrekeningen, verdeling kosten van de huishouding, verdeling van bezittingen als jullie uit elkaar gaan, heeft de één meer ingebracht dan de ander? En over jullie pensioen? Wilt u meer informatie? Lees dan alles over een samenlevingscontract.

Wie erft er bij een samenlevingscontract?

Als jullie een samenlevingscontract hebben, erven jullie niet van elkaar. Jullie eigen familie zijn jullie erfgenamen. Als jullie elkaar tot erfgenaam willen benoemen, dan moeten jullie een testament laten maken. Wilt u meer informatie? Lees dan alles over een samenlevingscontract.

Wanneer een samenlevingscontract opstellen?

Als jullie gaan samenwonen. Het maakt niet uit of jullie in een huurhuis of een koophuis gaan samenwonen, om een en ander goed te regelen voor als één van jullie overlijdt of als jullie onverhoopt uit elkaar gaan. Jullie kunnen een samenlevingsovereenkomst…

Is een samenlevingscontract verplicht?

Nee, het is niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst te maken. Maar als je alles goed wilt regelen, is het zeker wel verstandig. Zo voorkom je bijvoorbeeld veel problemen als blijkt dat jullie relatie geen stand houd. Ook kun je alles goed regelen…

Is een samenlevingscontract aftrekbaar?

Nee, een samenlevingscontract is niet aftrekbaar van de belasting. Wilt u meer informatie? Lees dan alles over een samenlevingscontract

Ik wil iemand tot voogd benoemen. Moet de voogd bij de ondertekening van de akte aanwezig zijn of moet ik de voogd van de benoeming op de hoogte stellen?

Nee, de voogd hoeft niet bij het ondertekenen van de akte aanwezig te zijn. De voogd hoeft de benoeming pas te aanvaarden als de situatie zich voordoet. Het is wel raadzaam om van tevoren te overleggen met de voogd.

Hoe kan ik een samenlevingscontract ontbinden?

Een samenlevingscontract kan altijd beëindigd worden. Dit gebeurt vanzelf als de relatie eindigt, bij overlijden of als er getrouwd wordt. Het is niet nodig om naar de notaris te gaan.

Kan ik in de samenlevingsovereenkomst regelen dat mijn partner recht heeft op uitkeringen van mijn (levens)verzekeringen?

Nee, dat kan niet. Dit is onderdeel van de overeenkomst die u heeft gesloten met de verzekeraar en zult u met de verzekeraar zelf moeten regelen. Hierbij kan het behulpzaam zijn dat u een samenlevingscontract heeft opgemaakt.

Kan ik ook zonder een notaris een contract met mijn partner maken?

Ja, dat kan. Alleen eisen instanties als de Belastingdienst en pensioenverzekeraars dat een notariële akte moet worden opgesteld om te worden aangemerkt als samenwonend.

Wanneer moet ik een samenlevingscontract opstellen?

Op het moment dat u gaat samenwonen is het verstandig om een samenlevingscontract te laten maken. Zeker als er samen een huis wordt gekocht, zodat bij eventueel overlijden de achterblijvende partner recht heeft op het huis en de gezamenlijke spullen. Ook als…

Waarom een samenlevingsovereenkomst opstellen?

Met een samenlevingscontract worden in een keer alle afspraken voor een aantal belangrijke financiële, juridische en praktische zaken geregeld die van belang zijn als je samenwoont. Er wordt bijvoorbeeld geregeld dat bij overlijden de overblijvende partner alles krijgt wat jullie samen hebben,…

Als ik een samenlevingscontract heb, ben ik dan een geregistreerd partner?

Nee, een geregistreerd partnerschap is te vergelijken met het huwelijk en dient te worden voltrokken bij de Burgerlijke Stand. In de wet is een regeling voor het geregistreerd partnerschap opgenomen. Een samenlevingscontract is een overeenkomst tussen u beiden en wordt niet ingeschreven…

Wat zijn huwelijksvoorwaarden en wanneer moet ik deze opstellen?

Zonder het opstellen van huwelijksvoorwaarden bent u gehuwd volgens de wettelijke regeling. Dit houdt in dat alles wat voor uw huwelijk privé bezit was, privé bezit blijft. Alles wat u tijdens uw huwelijk verkrijgt, wordt gemeenschappelijk, behalve schenkingen en erfenissen. Hier kunt…

Wat moet er geregeld worden bij het beëindigen van een relatie wanneer het gemeenschappelijke huis eigendom van één persoon moet worden?

Veelal dient de eigendom van het huis op naam te worden gesteld van degene die in het huis blijft wonen. Dit gebeurt via een akte van verdeling.

Hoe weten mijn erfgenamen of en waar ik een testament heb opgemaakt?

Na het opmaken van het testament geeft de notaris aan het CTR (Centraal Testamenten Register) door dat een testament is opgemaakt. De inhoud wordt niet doorgegeven, dat is geheim. Na het overlijden kan bij het CTR opgevraagd worden of er een testament…

Wat is een verklaring van erfrecht?

Na het overlijden van een naaste moeten er vaak bepaalde zaken geregeld worden, het afwikkelen van de erfenis. Hiervoor is een verklaring van erfrecht nodig. In deze verklaring staat wie de erfgenamen zijn en wie er kan handelen. Deze verklaring wordt gevraagd…

Mijn huis

Wat is een hypotheek?

Hypotheek is een afkorting van een lening met hypothecaire zekerheid. Als u een hypotheek aangaat, dan betekent dat dat u geld leent voor de aankoop van bijvoorbeeld een huis en daarbij een hypotheekrecht vestigt. Het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht voor de geldlener…

Moet ik zelf naar de notaris voor het tekenen van de leveringsakte?

Voor een leveringsakte hoeft u niet zelf bij de notaris verschijnen. U kunt hiervoor iemand machtigen. Dit hoeft niet perse een notariële volmacht te zijn. Als u een volmacht tekent zal de notaris later de leveringsakte passeren zonder dat u erbij bent.

Wanneer moet ik overdrachtsbelasting betalen?

Wanneer u een huis of ander pand koopt dan bent u in de meeste gevallen overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze belasting betaalt u bij de notaris (via de nota van afrekening) op het moment dat de levering van de woning plaatsvindt. Meestal wordt de…

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van een stuk grond, ook al is de grond van iemand anders. Praktisch gezien betekent dit dat de eigenaar van het ene erf iets moet dulden dat de eigenaar van het andere erf…

Wat is een splitsingsakte?

Als u een appartement koopt dan heeft u niet alleen te maken met een leveringsakte, maar ook met een splitsingsakte. In de splitsingsakte is door de notaris vastgelegd hoe het gebouw waarin u een appartement (officieel een appartementsrecht) koopt is opgedeeld in…

Waarom moet er een koopovereenkomst worden gemaakt?

Als u uw woning wilt verkopen dan eist de wet dat je hiervoor een geldige overeenkomst opstelt. Je kunt hiervoor een notaris inschakelen maar dat is niet verplicht. In Amsterdam is het wel verplicht dat de notaris de koopovereenkomst opstelt (Amsterdams model).…

Wat is een koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst worden de afspraken tussen koper en verkoper vastgelegd. Een gedeelte daarvan is standaard, bijvoorbeeld wat er gebeurt als er schade aan het pand tussen verkoop en levering ontstaat en wat er gebeurt als de koper of de verkoper na…

Wie kiest de notaris?

Voor een hypotheekakte kiest u zelf de notaris. De bank zal de opdracht tot het opstellen van de akte geven aan de notaris van uw keuze. Vaak heeft u een hypotheekakte nodig op het moment dat u een nieuwe woning koopt en…

Moet ik zelf naar de notaris voor het tekenen van de hypotheekakte?

Voor een hypotheekakte moet u volgens de wet zelf bij de notaris verschijnen of u kunt aan de notaris vragen om een notariële volmacht op te stellen die u tekent. Ook in dat geval moet u zelf bij de notaris verschijnen. Als…

Wat is een aflosnota en waarom is die belangrijk?

Als uw woning verkocht wordt, dan moet u die vrij van hypotheken leveren aan de koper. Als er dus een bestaande hypotheek rust op de woning dan zal die moeten worden uitgeschreven bij het Kadaster (ook wel het royement genoemd) en daarvoor…

Ik heb mijn woning “kosten koper” verkocht. Waarom krijg ik nu toch een rekening?

Niet alle kosten vallen onder “kosten koper” en komen voor rekening van de koper. Als verkoper heeft u bijvoorbeeld aan de koper de garantie gegeven dat uw huis vrij van hypotheken zal zijn. Dit betekent dat een eventuele bestaande hypotheek moet worden…

Wat is het inschrijvingsbedrag in de akte en waarom is dit soms hoger dan mijn lening?

Het inschrijvingsbedrag is het bedrag waarvoor hypotheek wordt gevestigd op de woning en het bedrag dat daarvoor ook wordt ingeschreven bij het Kadaster. Er wordt soms voor gekozen om dit bedrag hoger te maken dan het bedrag van de geldlening. Dit voorkomt…

Wat is een royement?

Alle hypotheek aktes zijn geregistreerd bij het Kadaster. Daardoor is voor iedereen duidelijk of op een bepaald registergoed (bijvoorbeeld een woning) een hypotheek rust. Dat is belangrijke informatie omdat in zo’n geval de hypotheekgever (de bank) bepaalde rechten heeft op zo’n woning.…

In de hypotheekakte wordt naast het bedrag van de geldlening nog een bedrag genoemd waarvoor zekerheid wordt gegeven. Wat is dit voor bedrag?

De bank mag behalve voor het geleende geld ook nog zekerheid eisen voor achterstallige rente en eventueel te maken kosten. Bij gedwongen verkoop van het huis mogen deze achterstallige rente en kosten tot maximaal het genoemde bedrag vóór andere schuldeisers worden verhaald…

Wat is een hypotheekakte?

Als we spreken over een hypotheek dan gaat het meestal over een geldlening die je afsluit bij een bank, waarbij uw huis als onderpand aan de bank gegeven wordt. De bank heeft dan de zekerheid dat ze kan beschikken over uw huis…

Bedrijf en beroep

Moet ik verder advies inwinnen en een fiscalist raadplegen?

Of het onderbrengen van uw activiteiten in een B.V. in uw situatie de beste oplossing is, kan niet in algemene zin beoordeeld worden. Heeft u ervaring en kennis van het onderwerp en overziet u de fiscale gevolgen? Dan kunt u een standaard…

Waarom zou ik kiezen voor een zogenaamde Holdingstructuur?

De Holding is uw eigen persoonlijke BV die aandelen houdt in de B.V. waar de activiteiten en werkzaamheden plaatsvinden. Deze BV wordt ook wel een werk-BV of werkmaatschappij genoemd. Doorgaans hebben ondernemers een persoonlijke holding, omdat het hebben van een persoonlijke holding…

Ben ik als ondernemer privé aansprakelijk voor schulden of bij een failissement?

Het grote voordeel van een BV: als ondernemer ben je in principe in privé niet aansprakelijk. In tegenstelling tot de eenmanszaak of VOF, is er bij de BV juridische scheiding tussen het vermogen van het bedrijf en het vermogen van de ondernemer.…

Wat is een B.V.?

B.V. staat voor Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een B.V. is een rechtspersoon die verplichtingen kan aangaan en rechten kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een koopovereenkomst met een klant of het aangaan van een huurovereenkomst met de verhuurder van…

Klantenportaal

Waarom zijn niet al mijn dossiers zichtbaar?

U ziet onder het blok Dossiers alleen de dossiers welke in behandeling zijn. Als een dossiers is afgehandeld, verdwijnt deze uit dit overzicht. U kunt door middel van klikken op de knop 'Filter' het dossier weer terugvinden en inzien.

Hoe werkt het klantenportaal?

Hier vindt u de complete handleiding van ons klantenportaal.

Er verschijnt een foutcode bij het inloggen, wat betekent dit?

100: REGISTRATIE VAN DE KLANT ONTBREEKT; 101: TOEGANG WEBPORTAL INACTIEF; 102: ONJUIST WACHTWOORD; 103: ONJUIST WACHTWOORD, ACCOUNT GEBLOKKEERD; 104: TOEGANG GEWEIGERD, ACCOUNT INACTIEF; 105: TOEGANG GEWEIGERD, ACCOUNT GEBLOKKEERD; 106: ONBEKENDE STATUS ACCOUNT; 107: ONGELDIG TOKEN; 108: ONBEKEND GEBRUIKERS ACCOUNT; 109: SAMENSTELLING WACHTWOORD…

Hoe kan ik mijn e-mailadres wijzigen?

Wij kunnen het e-mailadres voor u wijzigen. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 433 43 33. U ontvangt na de wijziging een e-mail met een link om in te loggen met uw nieuwe e-mailadres. Alle reeds gepubliceerde documenten en/of…

Mijn account is geblokkeerd, wat kan ik doen?

Wij kunnen het account voor u deblokkeren. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 433 43 33. U kunt hierna weer inloggen met hetzelfde wachtwoord. U kunt alle reeds gepubliceerde documenten en/of acties weer inzien.

Waar vind ik de begeleidende brief?

De brief kunt u vinden in het betreffende dossier onder de tab “Correspondentie”.

Waarom zijn de vensters van mijn dossiers/documenten zo klein?

U kunt eventueel proberen een andere browser te gebruiken. Over het algemeen werkt het klantenportaal goed met Microsoft Edge en Google Chrome.

Hoe kan ik inloggen in mijn klantenportaal?

U kunt inloggen via de link in de e-mail of via de button: Inloggen Mijn Dossier op onze website.

Hoe kan ik mijn wachtwoord opnieuw instellen?

Klik op het inlogscherm op “instellen wachtwoord”. U geeft een nieuw wachtwoord in conform de eisen (minimaal 8 tekens, waarvan minimaal 1 hoofdletter en 1 cijfer). U ontvangt een e-mailbericht met een link om daadwerkelijk het wachtwoord te activeren. Let op! Mogelijk…

Waarom kan ik mijn dossier niet openen?

Klik bij het gewenste dossier op het icoon aan de voorzijde van de regel of op “Openen” aan het einde van de regel.

Wat betekent foutcode 102 bij het inloggen?

Na het instellen van een wachtwoord dient dit wachtwoord bevestigd te worden. Dit gebeurt door middel van het klikken op de link die in de tweede ontvangen e-mail staat. Let op! Mogelijk is deze e-mail in de spam map terecht gekomen.

Waarom lukt het aanmaken van een account niet?

We hebben voor u een account aangemaakt voor ons klantenportaal. Om die reden ontvangt u een eerste e-mail van ons met een link. Stappen Met de link uit de e-mail start u de procedure voor het instellen van de klantenportaal op. Na…

Waarom maakt Abma Schreurs gebruik van een klantenportaal?

Als notariskantoor werken wij met uw persoonsgegevens en andere vaak zeer vertrouwelijke informatie. Wij gaan uiteraard op een zeer zorgvuldige en zo veilig mogelijke manier om met deze gegevens. Het zal u niet ontgaan zijn dat hierin ook de wet en regelgeving…

Hier vindt u ons

Met vestigingen in Amsterdam, Hoorn, Volendam en Purmerend leveren onze notarissen hoogwaardige juridische ondersteuning aan particulieren en bedrijven.

Maak een afspraak