Bestuursrecht (overig)

Er spelen zich diverse zaken af die niet onder de hierboven genoemde werkgebieden vallen. Een voorbeeld hiervan zijn zaken over het verlenen van subsidies, het verbieden van evenementen door de gemeente en geschillen met het Waterschap over het dempen van sloten. Ook op dit werkgebied staan wij u bij. Dit geldt voor o.a. particulieren, bedrijven en overheden.