Wanneer ontvang ik gelden waarop ik recht heb en wanneer moet ik mijn verplichtingen betalingen?

De notaris stuurt een nota van afrekening. Daarop kunt u precies zien welke partij, welke betalingen moet doen en aan wie. De notaris zorgt er voor dat alle betalingen met elkaar worden verrekend en dat precies duidelijk is welk bedrag u moet betalen of gaat ontvangen.

Als u een bedrag moet betalen dan moet dit tijdig voor de passeerafspraak zijn gedaan, tenzij anders is aangegeven. Als bij de passeerafspraak blijkt dat de betaling niet op de (juiste) bankrekening is ontvangen dan kan niet worden gepasseerd.

Als u een bedrag moet ontvangen dan kunt u dit op de door u aangegeven bankrekening verwachten uiterlijk binnen 3 werkdagen na het passeren van de akte.

Brochure afbeelding
Download brochure