Bedrijfsoverdracht onroerende zaken in de familiesfeer

Beleidsbesluit brengt verandering over de toepasselijkheid van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Tot nu toe mocht een ontvangen familielid onroerende zaken niet direct daarna in een bv inbrengen. De vrijstelling was namelijk dan niet van toepassing, omdat de onderneming formeel niet voortgezet zou worden door een familielid, maar door een bv. Dat deze bv voor 100% door het familielid gehouden wordt, bracht hier geen verandering in.

Een goedkeuring van 25 mei 2018 (gepubliceerd 4 juni in Staatscourant 2018, 30213) maakt een einde aan deze situatie. Voor de volledige tekst klik hier.

Wilt u meer weten over de bedrijfsoverdracht en de overdrachtsbelasting? Neem dan contact op met mij: s.karem@abmaschreurs.nl of 088- 433 14 14