5 juli 2022

Huwelijkse voorwaarden en Faillissement

Als u of één van u een onderneming heeft, is het aan te raden om huwelijkse voorwaarden te maken. Dit kan voor het huwelijk, maar ook tijdens het huwelijk opgesteld worden door een notaris. Ook als u al huwelijkse voorwaarden heeft, is het verstandig om deze eens goed te bekijken. Wellicht zijn ze niet meer up-to-date en loopt u onnodige risico’s.

Hoe zit het nu precies als u failliet gaat en u bent gehuwd op huwelijkse voorwaarden, hoe beschermd bent u eigenlijk?

Bent u in Nederland getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan zonder iets te regelen vóór 1 januari 2018, dan bent u in gemeenschap van goederen gehuwd.

Heel simpel gezegd: alles wat u al had en samen heeft opgebouwd is van u samen.

Bent u ná 1 januari 2018 getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan bent u in een beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.

Heel simpel gezegd: alles wat u voor het huwelijk had blijft van u, alles wat u binnen het huwelijk opbouwt is van u samen (met uitzondering van schenkingen en erfenissen).

Onderneming failliet?

Als uw onderneming failliet gaat, dan kunnen schuldeisers van één van u zich verhalen op alle goederen die in de gemeenschap vallen, dus bijvoorbeeld ook de auto van uw partner. In principe zijn dit alle bezittingen van de echtgenoten, behalve goederen die door bijzondere regelingen tot privévermogen horen. Het faillissement van één van de echtgenoten wordt als het faillissement van de hele goederen gemeenschap behandeld.

Als u huwelijkse voorwaarden, tijdens of voor het huwelijk maakt, kunt u, onder bepaalde omstandigheden, de bezittingen van uw partner beschermen.

De hoofdregel is dat alle goederen die op naam van de echtgenoten (of één van hen) in het faillissement vallen, behalve als de niet-failliete partner de aan hem of haar in privé toekomende goederen terug neemt. Hij of zij moet dan wel bewijzen dat hij of zij eigenaar is. Dat kan bijvoorbeeld door de staat van aanbrengsten die aan de huwelijkse voorwaarden zit of door bewijs van eigendom (inschrijving in het kadaster). Voor alle goederen moet de niet-failliete echtgenoot bewijzen dat hij of zij eigenaar is.

Het is echter niet altijd voldoende dat de echtgenoot bewijst dat hij of zij eigenaar is van een bepaald goed. Hij of zij moet ook bewijzen dat het goed voor meer dan de helft met privé middelen is verkregen. Bijvoorbeeld bij een (hypothecaire) lening, dan moet de niet-failliete partner aantonen dat de hij of zij aantonen dat de aflossingen voor meer dan de helft betaald zijn uit privé middelen.

Belang van jaarlijks verrekenen

Het is dus belangrijk dat de niet-failliete echtgenoot eigen vermogen heeft, uit een inkomen of uit een vermogen (bijvoorbeeld door vererving). Ook kunt u privé middelen hebben door een verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden. Als u ieder jaar het overgespaarde inkomen verdeeld, bouwt u hier privévermogen uit op. Let er dan wel goed op dat er ieder jaar inderdaad verrekend wordt.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Huwelijkse voorwaarden en Faillissement? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag een offerte op, wij helpen u graag.