23 april 2008 Nieuws

Eigen huis en (echt)scheiding

Bijna 36.000 huwelijken zijn in 2006 geëindigd in een (echt)scheiding, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meestal moet bij scheiding een regeling tussen de ex-echtgenoten worden getroffen over de gezamenlijke woning. De ex-echtgenoten moeten beslissen of het huis wordt verkocht of dat één van hen in het huis blijft wonen. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonende partners die beiden eigenaar zijn van een woning. Uit onderzoek blijkt dat in de meeste gevallen één van de ex-partners in het huis blijft wonen. Het is verstandig om bij het maken van die keuze de hulp in te roepen van ons kantoor zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Als een van beide ex-partners in het huis blijft wonen dan wordt via de notaris het huis op naam gezet van de betreffende partner. Daar komt het een en ander bij kijken. De notaris stelt een zogenaamde akte van verdeling op waarin het huis wordt toebedeeld aan de partner die in het huis blijft wonen. Als het huis overwaarde heeft (de hypothecaire lening is lager dan de waarde van het huis) moet deze tussen de partners worden gedeeld. Als de partner die het huis krijgt toebedeeld een nieuwe hypothecaire geldlening afsluit, dan is door het aflossen van de gezamenlijke lening de andere partner niet meer aansprakelijk. Er kan echter ook worden gekozen om de gezamenlijke lening te handhaven en de partner die het huis verlaat “uit de aansprakelijkheid te ontslaan”. Als ontslag van de aansprakelijkheid nodig is, regelt het notariskantoor dit met de bank. Als de andere partner een nieuwe woning koopt, is bij de aankoop de uitgekeerde overwaarde in verband met de bijleenregeling van belang. De overwaarde heeft mogelijk gevolgen voor de aftrekbaarheid van de rente vanwege de nieuwe hypothecaire geldlening.

Het notariskantoor adviseert u ook bij andere zaken rond de echtscheiding. Mogelijk moet bij de uitbetaling van de overwaarde van het huis nog een verrekening plaatsvinden van “eigen geld” dat door een van beiden in de woning is gestoken. Ten aanzien van het nabestaandenpensioen moet ook het een en ander worden geregeld. Is de aanwijzing van de ex-partner als partnerpensioengerechtigde bij het pensioenfonds te herroepen? Anders loopt de pensioenopbouw ten behoeve van de ex-partner mogelijk gewoon door. Mag de ex-partner de aanspraken op het gedurende de samenwoning opgebouwde nabestaandenpensioen behouden? Bij polissen van levensverzekering moet mogelijk de begunstiging worden aangepast. Een eventuele spaarpolis moet ook vaak worden gewijzigd. Ook kan het zijn dat uw testament in verband met de veranderde situatie (bijvoorbeeld als er een nieuwe partner is) moet worden gewijzigd.

Aan het (ver)kopen van een huis tijdens of na de echtscheiding zijn juridische en fiscale gevolgen verbonden. Ook als één van beiden in de “echtelijke” woning blijft wonen, is goede begeleiding nodig. Ons kantoor kan u hierbij van dienst zijn. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook