8 oktober 2021 Nieuws

Verplicht energielabel C voor kantoren

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal een energielabel C hebben. Voldoet uw kantoor niet aan de eisen, dan moet u actie ondernemen. Doet u dit niet, dan mag het gebouw niet meer als kantoor fungeren. Ontdek op deze website in welk energielabel uw kantoor valt. Het aanvragen van een energielabel moet door de juridisch eigenaar van het gebouw gedaan worden. Eenmaal een label ontvangen, dan is dit 10 jaar geldig.

Bestaande energielabelklassen

De hoogste klasse voor utiliteitsbouw is A++++. Het minst energiezuinig is G. Welk energielabel uw pand draagt, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid fossiele energie die gebruikt wordt. Denk aan verwarming, ventilatie, verlichting of verwarmd water.

Uitzondering

Alle kantoren van 100 m² en groter moeten een energielabel C hebben vanaf 1 januari 2023. Er zijn echter een paar uitzondering:

  • monumenten
  • kerken
  • gebouwen die worden gesloopt
  • tijdelijke panden met een maximale gebruiksduur van 2 jaar
  • gebouwen die geen energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen.

Meer informatie vindt u in deze video van RTL Z over het Energielabel C.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook