29 oktober 2012 Nieuws

Maatregelen in het Regeerakkoord vanuit notariële bril

Hieronder de maatregelen op het gebied van wonen, familie en bedrijf vanuit een notariële bril.29 oktober 2012 is het regeerakkoord tussen VVD en PvdA gepresenteerd.

Wonen

  • Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf) in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.
  • Rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal vijf jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken.
  • Gunstige leningsfaciliteit voor starters van Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.
  • Huurtoeslag blijft bestaan. Huur wordt ‘gedifferentieerd’ verhoogd.
  • Er waren geruchten dat de overdrachtsbelasting gewijzigd zou worden, maar deze blijft voor huizen op 2%.

Familie

  • Wetsvoorstel lesbisch ouderschap treedt zo spoedig mogelijk in werking.
  • Echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter is mogelijk als er geen kinderen bij betrokken zijn en de partners overeenstemming over de echtscheiding hebben bereikt. Echtscheidingsnotaris lijkt hiermee weer terug op het toneel te komen.

Bedrijf

  • Nieuwe alternatieve financieringsvormen zoals crowd funding en MKB-obligaties zullen worden ondersteund (promotie, wegnemen belemmeringen in regelgeving en inzet van kennis en bestaande instrumenten).
  • Grens voor uitstelregeling ondernemerafdracht BTW wordt opgetrokken naar € 20.000 (was € 12.000).

 

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook