Corona update

Deze week zijn we weer in een lockdown-situatie gekomen. Omdat wij tot de vitale sectoren behoren, blijven we ‘gewoon’ open, met in achtneming van de nodige maatregelen. Die zijn bij ons al enige tijd van kracht, dus veel verandert er niet.

Nog even kort de belangrijkste maatregelen op een rij:
• wij zorgen ervoor dat er zo weinig mogelijk mensen aan tafel zitten;
• wij stimuleren het gebruik van volmachten;
• wij maken gebruik van ‘notarisselfie’ bij legalisaties, waar dat mogelijk is;
• wij maken gebruik van beeldbellen waar het kan.

Inmiddels zijn wij met z’n allen al goed ingespeeld op de huidige situatie en stellen wij altijd uw en onze veiligheid voorop.