Wet op de erfbelasting ingrijpend gewijzigd

Uw huis op naam van uw kinderen gezet? Vanaf 2010 geen fiscaal succes meer!

In het verleden kwam het nog al eens voor dat ouders hun huis aan hun kinderen hebben overdragen. Ze zijn zelf in het huis blijven wonen. De bedoeling van deze overdracht was vaak het besparen van erfbelasting. De waardestijging van de woning vanaf het moment van de overdracht zou bij overlijden van de ouders belastingvrij aan de kinderen toekomen.

Per 1 januari 2010 is de wet die de belasting op het erven regelt ingrijpend gewijzigd. Hierdoor moeten de kinderen in veel gevallen over de waardestijging van de woning erfbelasting betalen. Van uw bedoeling bij de overdracht van de woning, namelijk besparen van erfbelasting, blijft misschien helemaal niets over!

Wij adviseren u daarom bij ons lang te komen. Wij kunnen voor u berekenen wat de fiscale schade is. Daarbij dragen wij ook een oplossing voor ‘reparatie’ aan zodat de fiscale schade kan worden beperkt. Neem contact op met ons kantoor om een afspraak te maken.