4 april 2019 Nieuws

Ouderlijk gezag en geschillen

Ouderlijk gezag en geschillen

Ouderlijk gezag is de wettelijke verantwoordelijkheid over kinderen. Ouders met gezag beslissen samen over het kind. Maar wat kun je doen als je het niet eens bent met de andere ouder? Een situatie die zich veelal voordoet als ouders niet meer samen zijn. De antwoorden lees je hierna.

Eerst terug naar de basis: wanneer hebben ouders samen het gezag?

De moeder krijgt automatisch bij de geboorte het gezag over haar kind. De vader krijgt alleen automatisch het gezag als hij is gehuwd met de moeder. Zijn de ouders niet gehuwd, dan moeten de ouders zelf in actie komen om de vader ook met het gezag over het kind te belasten. Als de moeder haar toestemming voor de gezamenlijke uitoefening van het gezag verleent, is het eenvoudig. De ouders kunnen de gewenste wijziging digitaal aanvragen door met hun DigiD in te loggen op de website van de rechtspraak. Is de moeder niet akkoord met de gezamenlijke uitoefening van het gezag, dan is een gerechtelijke procedure noodzakelijk. Uitgangspunt is dat de ouders gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen, dus veelal wordt een dergelijk verzoek toegewezen. Dat is anders als de gezamenlijke gezagsuitoefening tot gevolg zal hebben dat het kind ‘klem of verloren’ zou raken tussen de ouders. Centraal staat het belang van het kind.

Welke beslissingen moeten ouders samen nemen?

Ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder om zijn kind te verzorgen en op te voeden. Daaronder wordt ook verstaan de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn, de veiligheid van het kind en de bevordering van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. Ouders met gezamenlijk gezag beslissen samen onder meer over:

– een verhuizing;

– vakanties;

– de afgifte van een paspoort;

– schoolkeuze;

– medische behandelingen.

Naast deze onderwerpen zijn op dit moment ook actueel de beslissingen over het wel of niet toedienen van Rijksvaccinaties en het delen van informatie op sociale media.

 

 

 

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook