1 februari 2019 Nieuws

Recht op een betalingsregeling?

Bestaat er een recht op een betalingsregeling? Nee, de wet zegt in artikel 6:29 BW letterlijk: “De schuldenaar is zonder toestemming van de schuldeiser niet bevoegd het verschuldigde in gedeelten te voldoen.” De rechter is hier aan gebonden en zal daarom een schuldenaar altijd veroordelen aangezien betalingsonmacht geen verweer oplevert.

Vooral kantonrechters vinden dit vaak oneerlijk. Een schuldenaar die van goede wil is, maar in een lastige financiële situatie zit, zou niet onnodig geconfronteerd moeten worden met proceskosten e.d. Veel kantonrechters proberen ter zitting toch een betalingsregeling tot stand te brengen. De kantonrechter te Utrecht (NL:RBMNE:2019:215) gaat nog een klein stapje verder. Omdat er een betalingsregeling is gehonoreerd en best behoorlijk, zij het niet stipt, wordt nagekomen, weigert de kantonrechter de veroordeling uit te spreken. Het is op het randje van de wet, maar voelt in deze wel redelijk.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met mevrouw mr. Saskia Peijenburg (088 – 433 14 14 / s.peijnenburg@abmaschreurs.nl).

Dit artikel is ook terug te lezen op LinkedIn!

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook