23 januari 2012 Nieuws

Starterspakket is groot succes!

Ben je ongehuwd en ga je samenwonen in een huis dat jullie gekocht hebben, dan is het starterspakket een interessante optie. Het starterspakket is een combinatie van de akte van levering, de hypotheekakte en een samenlevingscontract. Voor een scherp tarief worden alle gebruikelijke werkzaamheden uitgevoerd.

Je gaat een huis kopen, wat heb je dan allemaal nodig?

1. Een Koopovereenkomst
In een koopovereenkomst staan alle afspraken omtrent de (ver)koop van een woning. De koopovereenkomst wordt opgemaakt door de notaris of de makelaar.

2. De akte van levering
In de akte van levering worden de in de koopovereenkomst vastgelegde afspraken uitgevoerd. Via deze akte gaan het eigendom en alle bijbehorende rechten en plichten over van de verkoper naar de koper.

Na ondertekening van de akte van levering wordt een afschrift digitaal bij het kadaster ingediend. Deze organisatie houdt bij wie de eigenaars zijn van een perceel grond.
Na hun bevestiging controleren wij nogmaals de tenaamstelling, de eventueel bestaande hypotheken en beslagleggingen. Vervolgens vindt de financiële afwikkeling plaats.

3. Hypotheekakte
Met een hypotheek ga je een lening aan. Deze lening heb je nodig om de koop van de woning te financieren. De ontvangst van het geld en de daaraan verbonden verplichtingen worden vastgelegd in de hypotheekakte. Vaak worden in deze akte ook de zogenaamde leningsbepalingen vastgelegd. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld het bedrag dat je leent, het rentepercentage, de looptijd van de lening, aflossingsmogelijkheden en eventuele overlijdensrisicoverzekeringen. Een aantal financiers maakt hiervoor een apart document. Als je niet aan jouw verplichtingen voldoet, heeft de financier het recht om het onderpand te verkopen en van de opbrengst de schulden te betalen

4. Samenlevingsovereenkomst
In het samenlevingscontract kun je afspraken maken voor het geval je uit elkaar gaat. Wie krijgt dan welke spullen? Vaak kunnen bij uit elkaar gaan rechtszaken worden voorkomen door deze zaken in een samenlevingscontract te regelen. Komt één van de partners te overlijden dan is een notarieel samenlevingscontract één van de manieren voor de achterblijvende partner om in aanmerking te komen voor een belastingvrijstelling van € 603.000,00.

Naast een hypothecaire geldlening betaal je mogelijk jullie huis met eigen spaargeld of betaal je een verbouwing met spaargeld. Het is goed dit in een samenlevingscontract vast te leggen zodat bij overlijden of scheiding duidelijk is wie wat in het huis heeft gestopt.

5. Testament
Heb je kinderen? Ben je in het bezit van privégoederen? Dan kan het daarnaast wenselijk zijn om een testament op te laten maken. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen geven wij je graag advies over de noodzaak of wenselijkheid hiervan. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Voorwaarde voor het scherpe tarief van het Starterspakket is dat alle akten op hetzelfde tijdstip passeren. Besluit je ook een testament op te laten maken dan krijg je ook op het honorarium van het testament een korting.

 

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook