9 april 2008 Nieuws

Uitbetaling geldsommen via de notaris

Sinds 1 januari 2008 geldt voor notarissen een nieuwe regel bij de uitbetaling van gelden bij aan- en verkoop van onroerende zaken en bij hypotheken. Deze regel is uitgegeven door de beroepsorganisatie voor notarissen (de KNB).

Kort gezegd houdt deze regel in dat de notaris bij aan- en verkoop van een onroerende zaak of bij vestiging van een hypotheekrecht alleen aan de partijen bij de akte mag uitbetalen.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook