5 maart 2018 Nieuws

Veranderingen in de privacywetgeving per 25 mei 2018

Flink aangescherpte privacywetgeving voor de hele Europese Unie staat klaar. Deze nieuwe wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) zorgt voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor u als woningcorporatie. Inhoudelijk verandert er eigenlijk niet zo heel veel. De nadruk met deze nieuwe wetgeving wordt vooral gelegd op het verzwaren van de verantwoordingsplicht en de sanctioneringsmogelijkheden vanuit de overheid indien de regels niet worden nageleefd.

U zult dus moeten kunnen aantonen dat u zich aan de nieuwe regels houdt. Dit klinkt eenvoudiger, dan het mogelijk in de praktijk zal zijn. Per 25 mei 2018 zal uw organisatie er klaar voor moeten zijn! Denk hierbij aan het in kaart brengen van welke persoonsgegevens en met welk doel door u worden verwerkt. Ook moet u helder hebben wie toegang tot deze gegevens heeft en op welke manier deze gegevens zijn beveiligd. En dan gaat het niet enkel om de gegevens van uw huurders, maar ook bijvoorbeeld over uw personeel. Ook wordt van u verlangd dat er door u verwerkersovereenkomst worden gesloten met de partijen die in uw opdracht de persoonsgegevens verwerken.

Toezichthouders krijgen meer ingrijpende bevoegdheden, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. En nee, dit geldt niet enkel voor de multinationals, maar ook voor de woningcorporatie in de regio.

Wat betekent dit nou voor u? Om dit met u te kunnen bespreken komt dit onderwerp uitgebreid aan de orde tijdens het Kennisuur dat op donderdag 5 april 2018 zal plaatsvinden. Stelt u prijs op een persoonlijk gesprek hierover, dan kan dat vanzelfsprekend ook. U kunt in dat geval contact opnemen met Marije Dekker of Gijsbert Pierik via m.dekker@abmaschreurs.nl / g.pierik@abmaschreurs.nl of via 06-15855701/ 06-23187983.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook