Dag van het Erfrecht: 22 maart 2019

De ‘Dag van het Erfrecht‘ is in het leven geroepen door de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Marije Sliphorst – Dekker is als aspirant lid aangesloten bij deze door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialistenvereniging. Met de ‘Dag van het Erfrecht‘ vragen we aandacht voor het belang van deskundige juridische begeleiding bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Kom langs of neem contact op tijdens de ‘Dag van het Erfrecht’ voor een vrijblijvend advies over testamenten en de (afwikkeling van) nalatenschappen.

Tijdens de ‘Dag van het Erfrecht‘ op vrijdag 22 maart 2019 opent ons kantoor voor u haar deuren tussen 14:00 en 17:00 uur en kunt u vrijblijvend langskomen om uw erfrechtelijke kwestie met een van onze erfrechtadvocaten  (Marije Sliphorst – Dekker of Bo Visser) te bespreken. Loop deze dag gerust even binnen, wij maken graag kennis met u. Mocht u op deze dag niet kunnen, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen met mr. M. (Marije) Sliphorst-Dekker of mr. B.T.A. (Bo) Visser, voor het maken van een afspraak (088 – 433 14 14).

 

Hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap

Er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Vooral als de familieverhoudingen onder spanning staan en de communicatie onderling te wensen overlaat. Wie zijn de erfgenamen? Wie mag actie ondernemen? Wat zijn mijn rechten en/of verplichtingen als erfgenaam? Wat zijn mijn taken als executeur? Hoe moet ik te werk gaan? En wat zijn mijn rechten als onterfd kind? Op deze en andere vragen kan een erfrechtadvocaat antwoord geven.

Uw belangen staan voorop

Onze specialisten kijken samen met u naar uw wensen en mogelijkheden, zowel praktisch als juridisch. Uw belangen staan voor ons vanzelfsprekend voorop. Wij behartigen uitsluitend úw belangen en kunnen u begeleiden bij overleg en onderhandelingen met de andere betrokkenen. Maar als advocaat kunnen wij u ook bijstaan als er moet worden geprocedeerd over uw recht te halen.

Wat niet te lang met het inwinnen van advies

Als u met een erfrechtelijke vraag zit, of aanloopt tegen problemen bij de afwikkeling van een nalatenschap, wacht dan niet te lang met het inwinnen van advies. Het erfrecht kent veel regels over strikte termijnen van soms mar een paar maanden waarbinnen u aanspraak moet maken op uw rechten. Het komt helaas regelmatig voor dat te laat advies wordt ingewonnen. Wacht dus niet te lang en kom bij ons langs op de ‘Dag van het Erfrecht‘.