22 juni 2015 Familie en relatie

Afwikkeling nalatenschap

U kunt te maken krijgen met een afwikkeling van een nalatenschap als een dierbare is overleden. In deze moeilijke tijd moeten er allerlei zaken worden geregeld. Als u erft of u bent in het testament tot executeur benoemd, dan heeft u een rol in de afwikkeling van de nalatenschap. Wij kunnen u helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulpmiddelen), maar ook de afhandeling van belastingen en formaliteiten. Allereerst moet er worden gekeken of er een testament is. In het testament kunnen namelijk allerlei regelingen worden getroffen. Wij kunnen voor u nagaan bij het Centraal Testamentenregister of de overledene een testament heeft gemaakt.

Wie regelt het afwikkelen van de nalatenschap?

Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de nalatenschap moet verzorgen. Als er geen executeur is aangewezen, dan regelen de erfgenamen samen deze zaken.

De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister geregistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis. Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil.

afwikkeling nalatenschap

Erfgenaam

U hoeft een erfenis niet te accepteren als u dat niet wilt, maar u moet dit tijdig met de notaris overleggen. Gedraagt u zich als erfgenaam, dan zit u aan de erfenis vast. Mocht de overledene schulden hebben nagelaten, bent u in dat geval ook met uw eigen vermogen aansprakelijk voor deze schulden.

  • U kunt kiezen of u de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud (beneficiair) aanvaardt.
  • U aanvaardt onder voorbehoud als u denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen u helpen met het maken van een keuze. Als u de erfenis accepteert en u wilt hulp bij de afwikkeling, dan kunt u ons inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen.

Executeur

Een executeur heeft als taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen u informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. U kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op u te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. Wij hebben veel ervaring in het afhandelen van erfenissen.

Wat moet er bij de afwikkeling van een erfenis allemaal gebeuren?

Om de nalatenschap af te wikkelen moet u onder meer denken aan de volgende zaken:

  • Praktische zaken en administratie, bijvoorbeeld: opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het onderbrengen van huisdieren, het afhandelen van verzekeringen;
  • Opvragen van uitkeringen bij de pensioenmaatschappij etc.;
  • De laatste aangifte die moet worden gedaan voor de inkomstenbelasting van de overledene;
  • Aangifte voor de erfbelasting;
  • Uitvoeren van het testament/verdelen.

De afhandeling van een nalatenschap behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn dé ervaren deskundige op dit gebied. We bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van het erfrecht en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor u de complete afhandeling van de erfenis in goede banen leiden.

Verdeling van de nalatenschap

De erfenis wordt verdeeld onder de erfgenamen. Het is de taak van de notaris om uit te zoeken wie de erfgenamen zijn, hoeveel erfgenamen er zijn en wie dit zijn, dit is o.a. afhankelijk van het testament dat ooit is opgesteld. Dit kan dus verschillen per situatie.

Is het verstandig om een notaris in te schakelen bij de afwikkeling van een nalatenschap

Dit is inderdaad verstandig. U kunt veel problemen voorkomen als de notaris een erfenis afhandelt. Ook kunnen wij u helpen om het betalen van teveel belasting te voorkomen.

Wat kost de afwikkeling van de nalatenschap?

Het is lastig om vooraf een prijs te noemen. Dit hangt namelijk echt af van de situatie. Is er een testament? Hoe is de gezinssituatie? Dit zijn allemaal factoren die spelen voor het bepalen van de prijs om een erfenis af te wikkelen. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw situatie raden wij u aan vrijblijvend een offerte bij ons op te vragen. Zo kunnen wij u het beste helpen.

Ook als u de afwikkeling van de erfenis zelf wilt regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te winnen. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft.

Afwikkeling nalatenschap: advies van de notaris

Wilt u worden bijgestaan in de afwikkeling van een nalatenschap? Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op voor het beste advies.

Brochure afbeelding
Brochure Nalatenschap
Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje