23 mei 2008 Nieuws

Cijfers schenkings- en successierecht 2008

De cijfers voor het schenkings- en successierecht 2008 zijn vastgesteld. Ieder jaar worden de cijfers in de Successiewet gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. In 2008 betekent dit voor het schenkings- en successierecht het volgende:

Vrijstellingen schenkingsrecht 2008

  • Schenking ouder – kind: € 4.479 per kind per jaar (voetvrijstelling: het meerdere wordt belast)
  • Eenmalig verhoogde vrijstelling ouder – kind: € 22.379 (let op: u kunt in het jaar dat u € 22.379 schenkt niet ook belastingvrij het bedrag van € 4.479 schenken) voor een kind tussen 18 en 35 jaar of voor een kind ouder dan 35 jaar als zijn echtgenoot of geregistreerd partner jonger is dan 35 jaar
  • Overige schenkingen: € 2.688 per jaar (drempelvrijstelling, als er meer wordt geschonken, vervalt de vrijstelling)

Vrijstellingen successierecht 2008

  • Echtgenoten: € 523.667 (let op: pensioenrechten kunnen deze vrijstellingen verlagen)
  • Ongehuwd samenwonende partners die aan de voorwaarden voldoen: € 523.667
  • Jonge kinderen: € 4.479 per jaar indien zij jonger zijn dan 23 jaar: de vrijstelling bedraagt minimaal € 10.150
  • Oudere kinderen: € 10.150 voor kinderen ouder dan 23 jaar op voorwaarde dat de verkrijging niet hoger is dan € 26.852
  • Ouders: € 44.752
  • Kleinkinderen en andere bloedverwanten in de rechte lijn: € 10.150 (drempelvrijstelling: als de waarde van de verkrijging hoger is dan de vrijstelling, vervalt de vrijstelling en wordt de hele verkrijging belast)
  • Alle andere gevallen (ook broers en zusters): € 1.942

Tarief
Het tarief van het successie- en schenkingsrecht bedraagt voor echtgenoten, kinderen en ongehuwd samenwonenden die voldoen aan de in de Successiewet opgenomen eisen, minimaal 5 procent en maximaal 27 procent. Voor ouders, broers en zusters bedraagt het tarief minimaal 26 procent en maximaal 53 procent. Voor overige verkrijgers is het tarief minimaal 41 procent en maximaal 68 procent.

Brochure afbeelding
Download brochure

Lees ook